Голосник

ЛЕМ.фм партнером найбільшого русиньского фестівалю во світі

0

З радістю інформуєме, што медияльна ґрупа ЛЕМ.фм приняла пропозицию орґанізаторів Русиньского Фестівалю во Свиднику, жебы дальший раз тримати медияльний патронат над том найбільшом русиньском імпрезом во світі. 

До нашой редакциі пришол лист од орґанізаторів Русиньского Фестівалю во Свиднику з подяком за дотеперішню спілпрацу та пошырюваня ідеі фестівалю во світі (м.ін. через радийовы передачы та інформацийны дописы). Заєдно орґанізацийний комітет будучой едициі подіі попросил нашу редакцию, жебы надале тримала медияльний патронат над найблизшым Русиньскым Фестівальом во Свиднику, якій того рока пройде в днях 21.-27. мая. 

Послідня ювілейна, 5. едиция фестівалю принесла Русинам цілого світа новы атракциі та цікавых выконавців. Першыраз проходили выборы Miss World Rusyn – найкрасшой Русинкы та своі выступліня дали сходячы звізды русиньской народной сцены. Орґанізаторы, подля інформациі на запрошыню, старают ся так плянувати проґрам, штобы был він інтересуючый про вшыткых, а предовшыткым штобы притігал молодых Русинів не лем зо Словациі, але і дальшых держав світа. 

Буде мож і придбати промоцийны білеты, але о тым внет будеме інформувати. 

Долов промоцийны відео, якы заєдно сут кліпами з влонишнього Русиньского Фестівалю во Свиднику. 

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскый

Народжений на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар