Голосник

«Лемківскій Ґанок» #3 – понедільок, 20.00 год.

0
«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы.

То уж третій одтинок проґраму! Днес почуєме бесіду з Томком Вольніком – любительом істориі І світовой войны, мілітарий і гірскых вандрівок. Дознаме ся про деталі і інтересуючы факты з часу І світовой войны, якы прошли в ґорлицкым реґіоні, послухаме і про нестандартны способы вандрівок по горах та найбарже вкрыты міста в Бескідах. Томек оповіст нам тіж о тым, што то єст «Ґорлицка Історична Реконструкцийна Ґрупа», што він там робит і для кого єст она перезначена.

Сердечні просиме! Чуєме ся в понедільок, 8. жолтня/октобра 2018 р., о 20.00 год. на антені радия ЛЕМ.фм.


„Łemkowski Ganek” to nowy program kulturalny radia LEM.fm. To zapis rozmów z interesującymi osobami z pasją z regionu Łemkowyny, Beskidu Niskiego, Karpat. Program jest prowadzony przez Jakuba Zygmunta w języku polskim. „Łemkowski Ganek” powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jest integralną częścią projektu „Łemkowski Ganek – warsztaty rzemiosła i kulturalna audycja radiowa” koordynowanego w roku 2018.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар