Голосник

Лемківскє Літо в Чмели 2019

Пошырювати і підтримувати традицию, хоронити нацийональну спадковину, культуру Лемків, так чысленні прожываючых на обшыри Нижнього Шлеска, єст для орґанізаторів барз важне. Старают ся заінтересувати жытелів того реґіону і вказувати лемківску красу, представляючы рідну культуру, в тым хоральну і народну пісню, танці, кухню та лемківскій язык.

Ініциятором і думкодавцьом стріч з лемківском культуром пн. «Лемківскє Літо», якы проходят уж од 2007 р., єст Православнa Парохія Святой Тройці в Любіні. Завдякы тому, же орґанізаторы спілпрацуют з локальныма самоурядами, «Лемківскє Літо» тішыт ся штораз більшым заінтересуваньом не лем серед самых Лемків, але і жытелів реґіону та цілой державы. На подію приходят люде з вельох воєвідств. Oрґанізуваня того рода акций причынят ся не лем до будуваня взаімной пошаны, але і до одкрываня новых і інтересуючых ініциятив в меджепоколіньовых реляциях та охороны свойой традициі.

22. червця/юнія 2019 р. на рекреацийно-спортовым пляци в Чмели пройде дальше уж «Лемківскє Літо».

Детальный проґрам :

Фотореляциі з дотеперішніх стріч найдете на сайті орґанізатора.

Шеруй.

О авторі

Мирко Воргач

Хоц то моі реляциі нагрываны сут на Заході, то слуxай мя в радию Руской Бурсы на частотах: 106.6 МГз в Ґорлицяx, 103.8 МГз в Польковицяx i в цілым світі онляйн на www.lem.fm   ;    Контакт: mirek@lem.fm

Коментарі