Голосник

Лемконалиі 2016 (фотореляция: похід + ґріль)

В четвер, 12. мая т.р., во Вроцлаві проходили шторічны студентскы ювеналиі. Того рока лемківскы студенты, для котрых Вроцлав остал містом періоду іх студий, зорґанізували спільне празднуваня того найбільшого студентского свята. В столици Нижнього Шлеска студиює вельох молодых Лемків, головні походячых з другых місцевости на чужыні, але Вроцлав притігат тіж люди з Лемковины, котры рішыли розвивати ся гын, лишаючы другій академіцкій центр, якым в Малопольщы являт ся Краків.

В рамках Лемконалий, лемківска команда рішыла переоблечы ся за піратів, хоц пропозиций было вельо, м.ін. смерфы, або преісторичны люде, жыючы в печерах. Подія зачала ся спільным походом од 11.00 год. спід будинків Вроцлавской Політехнікы, котра містит ся на Ґрунвальдскым Пляци. Одтамале пару тисячів вроцлавскых студентів з ріжных університетів міста перешло шумным походом на тзв. віттіґово, т.є. студентскє місточко, де положены сут академіцкы бурсы. Лемківска команда зрыхтувала специяльні на тоту нагоду транспарент, писаний в лемківскым та польскым языках. При тій нагоді орґанізаторы акциі зорґанізували кошелькы, котры навязуют до популярного сериялю Game of Тhrones, а тіж наклийкы.

Фінальном подійом, котра товаришыла походови, был розпалений о пару годин пізнійше спільний ґріль. Місцьом стрічы был беріг Одры коло тшебніцкых мостів, де молодіж, окрем смакуваня ґрільового ідла, бавила ся шумні при лемківскым співі.

Долов залучаме фотореляцию з Лемконалий 2016. Авторами знимок сут Александра Кулик, Яков Бубернак та Марта Кузяк.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі