Голосник

Лемконалиі 2018 – конкурс на транспарент!

Ближыт ся дорічне свято студентів – ювеналиі. Лемківска част той особливой соспільности молодых уж ся до них рыхтує.

Лемкы і іх камараты – особы, якы студиюют во Вроцлаві – будут продолжати традицию Лемконалий. В рамках празднуваня лемківска ґрупа возме участ в святочным поході улицями міста. Через короткій час то вроцлавскы студенты будут найважнійшыма жытелями міста. Жебы зазначыти свою присутніст в поході, орґанізаторы Лемконалий оголосили конкурс на транспарент, котрий гордо несений буде улицями Вроцлавя. Для найліпшого проєкту передвиджено нагороду!

Орґанізаторы лишают місце для імаґінациі артистів, кєд іде о зміст банеру і його формат (pdf, jpg, eps ітд). Вымаганя тыкают ся выключні розміру працы: мін. 150 ДПІ 1,4 х 3 м. Своі проєкты мож присылати до кінця квітня/апріля 2018 р. на адрес: lemlewkowicz@gmail.com з дописком в наголовку Transparent Lemkonalia. Результаты оголошены будут до 3. мая 2018 р.

Выграти мож два листкы на тзв. Статочок, то є плываючу по Одрі шыфу, котра є місцьом веселой і розспіваной лемківской імпрезы. Місця на Статочок розходят ся все барз скоро і не вшыткы можут ся змістити, зато вартат дакус розрушати своі артистичны здібности і взяти участ в конкурсі. Може як раз поведе ся выграти і мати забезпечене місце забавы.

Лемконалиі 2016

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі