Голосник

Мало знана річниця Стоваришыня Лемків…

28 років тому назад, 4. лютого/фебруара 1989 рока в Ліґници при ул. Явориньскій, зобрали ся лемківскы патріоты, штобы предискутувати можливіст основати першу по ІІ Світовій Войні і выгнаню незалежну од никого лемківску/русиньску орґанізацию. Сеса стріча, як ся скоро мало вказати, дала початок Стоваришыню Лемків (СЛ).

Што бы днес про Стоваришыня не гварити, є то перша лемківска орґанізация, яка дала безпосередній імпульс до розвиваня діяльности в ріжныx інчыx частяx Польщы, де были выгнаны Лемкы. То предевшыткым Стоваришиня бороло ся і боре о лемківскій язык, його стасус як мешынового языка і його присутніст в школаx (на вшыткых рівнях едукациі)  і пунктаx вчыня языка при кружкаx СЛ.

Стоваришыня спілосновало в 1991 році Світовий Конґрес Русинів і претерало дорогы по тяжкыx рокаx комунізму, жебы зас Русины зо вшыткыx держав, в котрых сут автоxтонами, мали зо собом як найвеце контакту, спілпрацы, а предовшыткым почутя єдности.

Вельо люди Стоваришиню замітує, же декотрыx річы не зробило, а інчы зробило так, як не треба. Але ци тіж тоты люде застанавлают ся, кілько Стоваришиня зробило доброго, а кєд бы не оно, то ци xоцкы сесы річы, о якыx єм писал, были бы зроблены? Того не знатя. Треба узнати вклад СЛ до розвитку лемківской культуры, языка і народовой свідомости Лемків, а вшытко тото зачало ся 28 років тому. Од початку істнуваня, Стоваришиня ведене єст Андрийом Копчом враз з цілом ґрупом інчыx членів і підпорителів.

Горі: перший сиґнальний номер часопису «Бесіда», выдаваного Стоваришыньом Лемків од половины 1989 р. Од самого початку шефредактором ґазеты єст Петро Трохановскій.

Шеруй.

О авторі

Павел Ханас

Новеско-лабівскій любитель істориі Балканів і габсбуржской монархіі. Обсерватор розвитку медженародовой політикы і русиньской культуры во вшыткых куточках світа.

Коментарі