Голосник

Малопольща з новым пляном зонуваня

0

Найпевнійше іщы в тым місяци Сойм Малопольского Воєвідства затвердит новий плян зонуваня малопольского воєвідства (поль. plan zagospodarowania przestrzennego). Проєкт затвердил уж заряд воєвідства, а пак зазнаємили ся з ним радны. В проєкті находят ся пропозициі м.ін. для обшыри Лемковины. 

В першій части в пляні поміщено інформациі о теперішній ситуациі і конечных до розвязаня проблемах.  В сумі авторы документу вказали на 10 найважнійшых проблемів звязаных з зонуваньом. Окрем інчого, в дальшых частях нашла ся політика, котра має зосередити ся на зменьшыню середреґіональных ріжниц і діяня для якости краєвиду, архітектуры та охороны культурового середовиска.

В пляні обннято вызначыня шестьох новых краєвидовых парків, в сумі о просторі 88,5 тис. гектарів. Специяльном охороном мают быти обняты Низкій Бескід, Малы Пєніны, Заторскы Ставы, Радловскы Лісы, долина Лососіны, Спиш та Высповий Бескід. В містах і місточках, як атракциі для туристів, установлены будут культурны паркы. Серед такых міст нашли ся м.ін. Тылич (західня Лемковина), Щавниця, Старий Санч і Біч.

Плян зонуваня воєвідства, противні до місцевых плянів, не мат характеру місцевого права і не выкликує безпосередніх фінансовых наслідств. Не ґварантує тіж реалізациі плянуваных інвестиций, але в долшій перспективі выкликує видимы ефекты. Такій документ піднимат проблем основной осадничой сіти воєвідства, комунікацийны повязаня, систем хороненых обшыри ци напр. обшыр теренів міцно загороженых выливами.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар