Голосник

Міфы потрібны на сепаратізм

0

Прочітати собі знова по часі Вісник Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО) є єднов великов авантуров, жебы чоловік наконець пришов до знаня, же як бы не мали Русинів, не є о чім писати. Так пусте є тото місце, ціла тота федерація.

Русины, „лем-лемки“, русинство, політічне русинство, Росія, Моска, Кремель, сепаратізм. То колоточ слов, коло котрых є копа баласту, што має вызерати як статі, жебы журнал мав якусь подобу. І то вшытко. Не бракує розговор із Софійов Федина, бывшов головов федерації, но тот розговор вказує лем то, же суть і припады, коли рыба не смердить од головы. Голова федерації є нова, но і кібы там не знам хто не быв, зістало там тіло, котре собі гниє далше. І гнити буде.

Є уж лем підкресліньом цінізма Федины, кідь бісідує о тім, же у своїм функчнім періоді мала намагу о бісіду, порозумліня і коло того схоснує слово „лем-лемки“. Тота Софія Федина, котра публічно писмом кликала СБУ, жебы діяти проти Світового конґресу Русинів, котра не раз выступала в медіях, де не бісідовала нич інше, лем же Русины, включно „лем-лемків“, суть сепаратісты, плачены Москвов і так далше. Знаме. Памятаме. І не є проблем собі то найти хоцьколи на інтернеті.

Не думам собі, же бы будякы арґументы пересвідчіли українізаторів за професійов о тім, на чіїм боці є правда. Їх ани пересвідчовати не треба. Они то знають. Лемже они то ниґда не признають, бо в тім припаді бы їх орґанізації і ціла їх робота стратила будьякого смыслу. Будь бы ся зарадили меджі Українців, і стратов свойой „русиньско-україньской“ вынятковости бы в громаді різных україньскых орґанізацій на них уж лем падав порох аж до тоталного зрушіня орґанізації, або бы перешли на русиньску сторону, де бы їм уж нихто не вірив і їх еґо, котре собі выбудовали на боротьбі з Русинами, бы їм таке штось ани дозволило. Но то не значіть, же їм не треба давати дзеркало, жебы холем з часу на час виділи ся у цілій своїй красоті.

О сепаратізмі бісідуєме в рамках процесу, коли менша часть одділює ся од векшой. Покля в Польщі абсолутна векшына Русинів голосить ся ку Лемкам як части русиньского населіня в Карпатах, і лем смішне проценто з них, бо то люди того самого походжіня, лем поукраїнщены, голосить ся ку Українцям, потім хто од кого сепарує ся? Хто робить сепаратізм, і хто то робить на хосен чуджой державы? Русины, лоялны своїй домовскій державі, ці тоты другы, котры величають „неньку“? Словакія тото саме і могли бы сьме продовжовати.

Што є найсмішніше, же в рамках спасаня свойой політікы СФУЛО і в нім здружены орґанізації, кідьже їх теорії о „Русинах-Українцях“ гниють каждым роком веце, уж творять нову міфолоґію, коли комплетно вшыткы суть Лемками – розумій Українцями. Най мі панове і дамы зо СФУЛО повідять, най мі вкажуть історічны жрідла, де, коли і хто называв ся наприклад на теріторії днешньой Словакії Лемком, кідь іщі ани меджі русиньскым населіньом Лемковины тот термін не є аж такый старый? І най мі повідять, де, хто Лемком называв ся в днешній Сербії ці Хорватії, кідь тоты люди одышли з Нижнього Земпліна в часах, коли ани слова Лемко на Лемковині не было, о даякім україньскім народі уж ани не бісідую. Мы сьме обвиньованы зо сотворьованя міфів о даякім русинстві, але єдиный, хто ту робить міфолоґію, суть орґанізації якы суть у СФУЛО і їм подобны, хоць у федерації не суть.

Беру уж лем як обовязкову дісціпліну на конкурзі красоты, обовязковый танець, кідь знова іде СФУЛО звертати ся до Кабінету міністрів Україны, жебы быв сотвореный державный проґрам боротьбы проти сепаратізма на „субетнічных землях, де компактно жыють,“ і теперь приходить інвенція, „Лемкы-Русины-Українці“. Нажаль, же в тім конкурзі не є красоты, лем гнилоба і выдуманы блуды. Покля хотять наприклад панове зо Союзу „Русинів-Українців“ Словацькой републікы, членове СФУЛО, вести боротьбу проти сепаратізма, потім рекомендую тым вождям насамперед одсудити єдиный сепаратізм, котрый на теріторії днешньой Словакії реално быв, і то намагы Україньской народной рады Пряшевщіны, котра по войні просаджовала політіку зъєдиненя Пряшівской Руси з Українов. Потім їм клепли по пальцах, дістали місце в парламенті і під грозьбов покараня перешли на културну діялность заміряну на українізацію русиньского населіня Чехословакії. Най ся любить. Одсудьте.

СФУЛО уж не робить нич інше, лем выдумує міфы. Міфы о русиньскых повязанях з Москвов, міфы о Лемках, міфы о вшыткім. Тоты міфы суть їм потрібны, жебы ся сепаровати од Русинів. Но їх сепаратізм гниє. І они то добрі знають. Боять ся того моменту, коли будуть од тіла – так русиньского, як і українського, цалком ампутованы. І ці тому хтось вірить або ніт, є то лем вопросом часу.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

Пандора, жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар