Голосник

Місто Меджілабірці вже має вебсайт і по русиньскы

Місто Меджілабірці в остатніх днях спустило свій офіціалный вебсайт з новым дізайном. Прибыла і русиньска мутація. Інформовала о тім аґентура TASR.

Вебсайт має фунґовати подля сучасных трендів і технолоґій, а так само має быти в згоді з платнов леґіслатівов. Про аґентуру то потвердила Моніка Віціанова із Містьского уряду в Меджілабірцях.

Прибыла русиньска верзія

Меджілабірьска самосправа подля Віціановой слов вырішыла змінити дізайн сайту із 2008-го року окрім модернізації і з причіны факту, же обсяг не дотримовав правила приступность вебсайту з погляду припису Міністерства фінанцій Словацькой републікы.

„Далшов причінов было вытворіня русиньской мутації сторінкы, кедьже місто Меджілабірці находить ся в списку міст і сел в смыслі наряджіня влады ч. 221/1999, котрым выдає ся список сел і міст, якых гражданы Словацькой републікы, котры належать ку народностній меншыні, творять найменше 20 процент населіня,“ повіла Віціанова.

Додала, же про тоты села і міста платить обовязок публіковати важны інфомації на офіціалнім вебсайті коло державного языка і в языку народностной меншыны, в припаді Меджілаборець в языку русиньскім.

Словацька верзія сайту є того часу наповнена приблизно на 90 процент, русиньска ся поступно буде доповньовати, бо того часу приготовлюють ся переклады.

Наповніня далшого обовязку

Меджілабірці тым кроком наповнили далшый обовязок, котрый має місто на основі того, же в нім жыє потрібна кількость Русинів, жебы мож было в уряднім контакті хосновати і русиньскый язык.

Того часу мають окрім того Меджілабірці по русиньскы таблічкы, котры означуть зачаток і конець міста коло драгы, на желізнічній штації є і русиньске означіня, по русиньскы суть означены і Містьскый а Окресный уряд, Русины можуть по свому чітати написы і оголошіня на містній бензиновій помпі Slovnaft ці в супермаркеті TESCO.

Хоць суть Меджілабірці єдине місто на Словакії, де жыє над 20 процент Русинів і могли бы по русиньскы мати означены і уліці, дотеперь ся там означованя уліць не реалізовало.

Вебсайт має по русиньскы і край ці окресный уряд

Давати своїм жытелям важны інформації і в языку меншыны має як обоязок кажде село і місто, де творить меншынова комуніта мінімално 20 процент населіня. Значіть, русиньскы верзії вебсайтів із основныма іфнормаціями бы мало мати і кажде село, де жыє мінімално 20 процент Русинів, но реално то села не роблять.

Русиньску мутацію свого офіціалного сайту, хоць му то закон не каже, має в основній верзії і Пряшівскый самосправный край. Спустив го у 2016-ім році. Tот рік зачав давати на своїм сайті інформації по русиньскы і Окресный уряд Меджілабірці, бо Меджілабірці подля кількости приголошеных Русинів є і найрусиньскішый окрес на Словакії. Ку Русинам ся в окресі голосить понад 60 процент жытелів.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі