Голосник

Місто Пряшів оцінило Василя Янка

0
Пряшівскы містьскы депутаты на своїм засіданю, котре проходило в середу 3-го апріля 2019-го року, вырішыли о уділіню публічных оцінінь. Ціну міста Пряшів за 2018-ый рік окрім далшых оціненых здобыв і Василь Янко, довгорічный містьскый депутат, дітьскый кардіолоґ. Інформовав о тім денник Кorzár.

Пропозіції на оцініня перед засіданьом проїднала містьска рада, котра їх рекомендовала схвалити заступительству подля  рекомандації Комісії про удільованя публічных оцінінь міста Пряшів. Василя Янка оцінили за ціложывотный вклад в области педіатрічной кардіолоґії, за презентацію фаховых знань дома і за граніцями, причім до увагы вязв ся і його минулорічный жывотный юбілей.

Русин із Ковбасова

Дітьскый кардіолоґ Василь Янко (76) народив ся в русиньскім селі Ковбасів, в окресі Снина. Сам все повість, же є Русином і перед медіями. Як повів у 2016-ім році в розговорі про денник Korzár, кедь ся даколи публічно представльовав, же є Василь Янко із Ковбасова, все то выкликало гуморны сітуації, як кебы дві крестны мена і незвычайна назва села выкликали усміхы.

В розговорі так само повів, же пять років ходив до руськой школы, як втогды мали назву русиньскы школы, вельо чітав. Цілу класічну росісйку літературу мав прочітану, писав стихы по російскы, ходив декламовати на змаганя, выграв і Пушкінів памятник. „Потім,“ як повів у інтервю, „повіли, же сьме Українці, так єм наступив на україньску середню школу до Снины.“

Василь Янко хотів наперек тому штудовати російскый язык і літературу в Празі. На медицину ся приголосив аж на другім місці „з рецесії“. Но была то судьба і став лікарьом. Штудовав два рокы в Кошыцях і пак докінчів свої штудії в Мартіні.

Професіоналну путь зачінав у Бардейови як практічный лікарь. Од 1980-го року зачав занимати ся дітьсков кардіолоґійов і його домовом став Пряшів.

Доплатив на комунізм і мечіарізм

Василь Янко быв короткый час прімаром на дітьскій клініці в Братіславі. Было то в револучных роках 1989 аж 1990.  В тім часі уж предавав много лекцій на педіатрічных конференціях, і так го запросили на конкурз, котрый выграв.

По револуції одкликали предностку клінікы і нова собі выбрала нового прімара. „Я, некомуніста, єм доплатив на комунізм, кедь ся зачали мінити позіції,“ повів Янко в розгворі. По навернутю до Пряшова му были з його скушеностями одкрыти потрібны двері, і так став прімаром дітьского шпыталю. На тій посаді быв шість років, пак доплатив на мечіарізм. Причінов была його щірость і досправдоый інтерес о своїх малых паціентів. Сітуація в шпыталю была зла, здравотницьтво в катастрофічнім стані. Не были ани апараты на дыханя.

„Не міг єм смотрити, як нам діти одходять і то лем зато, бо ся дістали до дыховой крізы. Было тяжко стояти коло постількы зо знаньом, же дітиня ся вычерьпать і істо вмре. Тота безрадность была страшлива. Так ся нам поступно через фундацію Молоды дітям (Mladí deťom) подарило довыбавити шпыталь. Діти перестали вмерати на вычерьпаня з дыханя, но єдночасно єм став цільом крітікы і одкликали ня,“ споминав Василь Янко в розговорі. Од того часу робив свою роботу дітьского кардіолоґа лем амбулантні, до шпыталю ся веце не вернув.

Містьскый депутат

Василь Янко быв рекордных 7 функчных періодів без перервы од 1990-ых років депутатом Містьского заступительства в Пряшові. На тій посаді скінчів по минулорічных комуналных выборах, котры проходили в осени. О закінчіню роботы депутата вырішыв сам – веце не кандідовав.

„Сидів єм в депутатьскых лавках коло пятьох пріматорів. Мушу повісти, же самосправа ся рушать ку якійсь нетолетанції в многых напрямах. Почливость счезать і то ня мерзить, бо не знесу нечестность і атакы. Кедь виджу што і лем іскерку, або маю похыбности о дакотрых рішінях, все ся озву і повім свой погляд без огляду на то, хто є як раз пріматором і якы політічны коаліції ці опозіції ся сотворять,“ коментовав своє політічне діяня в розговорі у 2016-ім році.

Жрідло фотоґрафії: Youtube.com.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар