Голосник

Місто в горах. Выстава Скопіє… в Кракові

Медженародный Центр Культуры в Кракові, інституция, яка постійно презентує і популяризує средньоевропейску науку, культуру, кумшт і політику, од 10. липця/юлия до 20. жолтня/октобра буде презентувал выставу пн. «Скопіє – місто, архітектура і кумшт солідарности» (Skopje. Miasto, architektura i sztuka solidarności). Выстава возникла завдякы спілрацы краківской інституциі та Музею Модерного Кумшту в Скопіє.

Першый раз буде мож видіти творы, котры на штоден презентуваны сут в македоньскым музею, котры были переданы як дарункы од артистів з ріжных держав світа по 1963 р.

26. липця/юля 1963 р. барз міцне землетрясіня в долині рікы Вардар розрушыло ціле місто Скопіє. Під розвалинами хыж згынуло веце як 1000 люди, а дальшы тисячы были поранены. Ціле місто перестало істнувати. 100 тис. жытелів Скопіє не мало де жыти. Знищены были – одділіня югославняьского банку, готелі, желізнична стация, бібліотека, кіна і найважнійшый македоньскій музей.

Скопьє по землетрясіню, 1963 р.

Скопіє по землетрясіню, 1963 р. вікімедия

То была траґедия, яка порушыла цілый світ, прото вельо люди, інституций, держав і – наконец – Орґанізация Зъєднаных Наций поспішыли на поміч Югославіі. Архітектонічный конкурс на концепцию одбудовы міста выграли польскы архітекты – Адольф Ціборовскій і Станіслав Янковскій. За іх концепцийом в місце розрушеного старого міста мали возникнути модерны, функцийональны будовы, бюра, культурны інституциі, такой хыжы. Польскы архітекты запроєктували і новый будинок Музею Модерного Кумшту в Скопіє. Найвеце будинків было запроєктуваных в модным в 60. роках стилю брутального модернізму.

Ґесты солідарности з Македонцями і з днешньой перспективы были надзвычайны. До координуваной зъєднаныма нациями акциі приступило 78 держав. Коли забезпечены были першы потребы, на поміч пришли артисты з цілого світа, якы рішыли дарувати Македонцям своі творы, жебы новый музей достал колекцию, яка бы была єдном з найважнійшых презентаций модерного кумшту во світі. Солідарности з Македонцями доказали м.ін Пабльо Пікассо, Александер Кольдер, Ганс Гартунґ ци абстракцийоніста зо школы «оп-арт» – Віктор Вазарелі ци модерна різбярка Нікі де Сен Фаль.

На краківскій выставі першый раз презентуваны сут образы, різбы і інсталяциі польскых артистів – жертводавців з 1963 р. А серед них почестне місце занимат образ пн. «Місто в горах»,  дарунок од Лемка – Юрия Новосільского.

Долов позерайте на фільм «Скопіє, доказ мастерства солідарности».

Проєкт єст фінансуваный з середків Міністества Культуры і Нацийональной Дідовизны і міста Кракова.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі