Голосник

Многая, щестливая і творчая літа!

0

Днес, 3. марця, ювілей 55. народин святкує львівска Лемкыня – Мария Янко. Єй родиче походят зо села Рябе, коло Балигорода. Знана єст як знаменита ґрафічка, малярка і писанкарка. То в плястычній творчости выявила ся найбільше лемківска душа Мариі. Намалювала дуже образів сотвореных в акварельній, і в олійній техніці, на котрых в ідеалістычний спосіб представлены сут Лемкы і Лемковина.

Окрем того, ювілярка ілюструє книжкы на лемківскы темы, а тіж сама пише вершы. Вельо разів, як поетка і малярка, брала участ в ріжных лемківскых культурных імпрезах. Была частым гостьом на Лемківскій Творчій Осени на Лемковині. Брала участ в малярскых пленерах в Музею Лемківской Культуры в Зындрановій. Провадила чысленны варштаты лемківской писанкы. Любит писати поезию і фотоґрафувати.

Мария Янко єст і педаґоґом – долгы рокы робит в львівскій дітячій школі народных мистецтв. Єст тіж незмінным спілорґанізатором фестівалю Лемківска писанка, котрий одбыват ся власні в школі мистецтв (в тым році зачне ся він 27. марця).

Але найприємнійше не тото, же Мария Янко не лем так прекрасні выглядат, же ниґда не знаме повісти, кілько мат років, а тото, же єст іщы і прекрасным чловеком. Чловеком порядным, честным, барз скромным, на поміч, ци пораду якого все мож рахувати. Дякуєме за вшытко, што доднес зробила ювілярка і жычыме од радия ЛЕМ.фм – Многая, щестливая і творчая літа!

Мария Янко, фото: Анна Кырпан

Мария Янко, фото: Анна Кырпан

Шеруй.

О авторі

Вродила ся в 1970 році во Львові. І уж неодолга писала, малювала, но і витинала преріжны річы з паперя. І робит тото доднес, але тепер уж в Івано-Франківску. До Лем.ФМ трафила припадково. До того часу робила з дітми, вчыла іх журналистыкы і малюваня. Барз любит люди, якых презентує слухачам в проґрамі «70%». Грызе ся, же єдного дня правдивы Лемкы можут ся скінчыти. Зато, жебы зімати диктафоном вшыткых, глядат когоси доброго і щырого до помочы… Як хочете дашто повісти, то пиште: anna_kyrpan@bigmir.net

Коментар

Многая, щестливая і творчая літа!

0

Днес, 3. марця, ювілей 55. народин святкує львівска Лемкыня – Мария Янко. Єй родиче походят зо села Рябе, коло Балигорода. Знана єст як знаменита ґрафічка, малярка і писанкарка. То в плястычній творчости выявила ся найбільше лемківска душа Мариі. Намалювала дуже образів сотвореных в акварельній, і в олійній техніці, на котрых в ідеалістычний спосіб представлены сут Лемкы і Лемковина.

Окрем того, ювілярка ілюструє книжкы на лемківскы темы, а тіж сама пише вершы. Вельо разів, як поетка і малярка, брала участ в ріжных лемківскых культурных імпрезах. Была частым гостьом на Лемківскій Творчій Осени на Лемковині. Брала участ в малярскых пленерах в Музею Лемківской Культуры в Зындрановій. Провадила чысленны варштаты лемківской писанкы. Любит писати поезию і фотоґрафувати.

Мария Янко єст і педаґоґом – долгы рокы робит в львівскій дітячій школі народных мистецтв. Єст тіж незмінным спілорґанізатором фестівалю Лемківска писанка, котрий одбыват ся власні в школі мистецтв (в тым році зачне ся він 27. марця).

Але найприємнійше не тото, же Мария Янко не лем так прекрасні выглядат, же ниґда не знаме повісти, кілько мат років, а тото, же єст іщы і прекрасным чловеком. Чловеком порядным, честным, барз скромным, на поміч, ци пораду якого все мож рахувати. Дякуєме за вшытко, што доднес зробила ювілярка і жычыме од радия ЛЕМ.фм – Многая, щестливая і творчая літа!

Мария Янко, фото: Анна Кырпан

Мария Янко, фото: Анна Кырпан

Шеруй.

О авторі

Вродила ся в 1970 році во Львові. І уж неодолга писала, малювала, но і витинала преріжны річы з паперя. І робит тото доднес, але тепер уж в Івано-Франківску. До Лем.ФМ трафила припадково. До того часу робила з дітми, вчыла іх журналистыкы і малюваня. Барз любит люди, якых презентує слухачам в проґрамі «70%». Грызе ся, же єдного дня правдивы Лемкы можут ся скінчыти. Зато, жебы зімати диктафоном вшыткых, глядат когоси доброго і щырого до помочы… Як хочете дашто повісти, то пиште: anna_kyrpan@bigmir.net

Коментар