Голосник

Мосты Старосты признаны

30. січня т.р. в Музею Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях проходило 15. тожественне вручаня нагороды Мосты Старосты (орґанізуване Ґорлицкым Староством) для выдатных творців і діячів культуры, повязаных з ґорлицком земльом.

Каждого рока серед нагородженых ци выріжненых находит ся особа, яка прислужыла ся промуваню Лемків. Того рока Капітула Ногороды рішыла, же тепер пришол час на Александра Маслея з Объєднаня Лемків за – як арґументувала капітула – заанґажуваня в дiло захороніня і будуваня лемківского дідицтва і за тото, же од десяток років з любовю і вражливістю пише о Лемках і Низкым Бескыді.

Выріжнена остала тіж м.ін. Капеля Малішів з Мацины Великой за творчу авторску інтерпретацию погіряньскых мелодий і танців та приспівок, а котра окрем того в своім репертуарі зосереджат ся на шыроко понятій музыці Карпат, в тым і лемківскій музыці.

Посеред дотеперішніх лавреатів, выріжненых за заанґажуваня і промуваня лемківской кукльтуры, сут м.ін. Павел Штефанівскій, Юлия Дошна, Роман Корбич, Ярослав Трохановскій, Анна Дубец, Петро Чухта ци о. Роман Дубец.

Ініциятором той нагороды в 2001 рові был товдышній ґорлицкій староста – Анджей Вельц, а єй континуаторами Вітольд Кохан, Мирослав Вендрихович, а од того рока – Кароль Ґурскі.
Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі