Голосник

Музеі з польско-словацкого погранича в новым проєкті

Ґорлицкій Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів вєдно з семома інчыма музеями реалізуют проєкт пн. «Одкрыты Музеі – пошыріня проґрамовых можливости інституций культуры польско-словацкого погранича». Вартіст проєкту то аж 3 млн золотых, в рамках котрых проведеный буде шор робіт. Што більше, то першый такій проєкт, котрый направленый є тіж на інвалідів.

Цілю ініциятивы є спільна охорона, зміцніня і розвиток материяльной та нематерияльной спадковины – так культуровой, як і ґеоґрафічной. Під тым загальным гослом крыют ся конкретны задачы, нп. консерваторскы роботы, модернізация будинків, поправа доступности обєктів, особливо для неполносправных одвиджаючых, ци створіня едукацийных парків, природничых стежок, сенсоричных загорід ітп.

Лідером проєкту є Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів, головный будинок котрого находит ся в Ґорлицях, але проєктовы роботы тыкати будут єдного з одділінь – Скансену Погіряньского Села в Шымбарку. В плянях є зробити гын едукацийный парк про історию народного будівництва і машын польско-словацкого погранича. Скансен буде хотіл пошырити тіж свою оферту о постійну експозицию вказуючу народне облечыня Погірян і іх сусідів з Польщы та Словациі.

Єдным з партнерів проєкту є Округовый Музей в Новым Санчы. Його креницкє одділіня, Музей Никыфора, жде ґрунтовна модернізация та консерваторскій ремонт. На час тых робіт музей діял буде в Новым Здройовым Домі в Креници (інформували сме о тым гев). В рамках ремонту зрыхтуваный буде підізд для інвалідів. Два дальшы одділіня Округового Музею – Пєніньскій Музей в Шляхтовій (котрого адрес нотабене то ул. Лемківска 37) та Ґалицийскє Місточко, будут ся мочы похвалити м.ін. новыма едукацийно-сенсоричныма загородами.

Дальшыма партнерами проєкту по польскій страні сут: Надвісляньскій Етноґрафічный Парк в Выґєлзові та Замок Липовец, Оравскій Етноґрафічный Парк в Зубжыци Выжній, Татряньскій Музей в Закопаным та Містный Дім Культуры в місті Чеховіце-Дзєдзіце. По словацкій страні в проєкт заанґажуваны сут: Оравскій Музей Павла Орсаґа Гвієздослава в Дольным Кубіні та Липтовскій Музей в Ружомберґу.

Сенсоричны загороды стимулюючы зріня, нюх, чутя, едукацийны паркы з рослинныма ци музичныма елементами, стрефы реляксу та інчы елементы пошыреной оферты выміненых музеів певністю піднесут атракцийніст інституций цілого туристичного путу польско-словацкого погранича.

Презентацию тыкаючу проєкту Одкрыты Музеі мож пообзерати ниже:

Проєкт реалізуваний є в рамках Проґраму Трансграничной Спілпрацы Інтерреґ Польща-Словация 2014-2020.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі