Голосник

Музичный конкурс Польского Радия «Нова традиция» – остали лем два тыжні, жебы ся приголосити

Уж онедолга наступна едиция знаной фольковой подіі, але нич орґанізаторы заявлят полный проґрам 22. едициі фестівалю «Нова традиция», Польскє Радийо запрашат і жде молодых выконавців – солистів і ансамблі, якы выконуют шыроко поняту народну, звану тіж корінном, музику, жебы высылали своі зголошыня до 1. квітня/апріля 2019 рока на тот престіжный перегляд, якій одбуде ся в Варшаві в днях 16.-19. мая 2019 рока.

Головна ціль конкурсу то піднимати і пропаґувати народну музику, яка бере ся з традиций, але представляючы єй в інчым виді – маючым сучасну форму і обробку, што вказує єй з інчой стороны, вписуючы ся в модерны музичны тренды. Конкурс мат быти переглядом сучасной польской фольковой сцены, даючы при тым змогу представити ся молодым, меньше знаным ґрупам і солистам. Што важне, ідея конкурсу не заперат ся лем на польску народну музику – орґанізаторы просят взяти участ і выконавців, якы презентуют культуры історичных етнічных і нацийональных меншын, якы жыют в Польщы.

В конкурсовій части можут взяти участ артисты, якых діяльніст ведена єст в Польскій Республиці. Треба лем выполнити одповідній інтернетовый формуляр (найти го мож за тым мотузком), або побрати, выдрукувати і выполнити папірьову його версию (мотузок – гев), высылаючы пак на адрес Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Треба тіж памятати, жебы не забыти придати ґу тому награня свойой творчости.

Як заявляют орґанізаторы, до 8 квітня/апріля т.р. журналисты з Радийового Центра Народной Культуры спосеред присланых награнь выберут выконавців, котры достанут запрошыня на конкурс. якій буде проведеный 17. і 18 мая, значыт в другій і третій ден фестівалю, оціняючы і выбераючы лавреатів, котры 19. мая 2019 рока выступлят вчас фінального концерту. Жірі конкурсу то выдатны музичны журналисты, особы наштоден занимаючы ся фольковом, корінном і традицийном музиком. Його шефом єст знаный польскій композитор, фольклориста і мультіінструменталиста, Йошко Брода.

Попри конкурсі для сценічных выконавців, в рамках фестівалю «Нова Традиция» ведены сут дальшы конкурсы. Артисты, фоноґрафічны компаніі, позаурядовы орґанізациі ци локальны соспільности могли присылати своі выданя, выступлюючы в змаганях на найліпшый альбом з фольковом музыком за влонишній 2018 рік (конкурс Фольковый Фоноґрам Рока) та найліпшу платню з традицийном музыком (Фоноґрам Джерел). Конкурс на Фольковый Фоноґрам Рока товаришыт фестівальови «Нова Традиция» од 2002 рока і тішыт ся заінтересуваньом творців та любителів фольковой музыкы. В минулым році лавреатом была Капеля Малішів з Мацины Великой за платню Сельскій Джаз. По інчы рокы лавератами были м.ін. ансамблі, котры охочо зазерают до русиньской музичной спадковины – м.ін. Орекєстра св. Миколая, Музиканты ци Толгаі.

Конкурс на Фоноґрам Джерел першыраз одбыл ся в 2009 році. Його основом є мотивувати автентичных артистів та малы соспільности перезентувати спадковину своіх локальных музичных традиций. На зголошыня до тогорічной едициі обох конкурсів орґанізаторы ждали до 25. лютого/фебруара, а выголошыня результатів пройде вчас фестівалю.

Але «Нова Традиция» то не лем конкурсы. То тіж нагода видіти найліпшы фольковы ансамблі з цілого світа, якых концерты одбывают ся за вшыткы дни фестівалю. Листа тогорічыных гостів буде подана, коли жірі выбере конкурсовых выконавців, т.є. 8 квітня/апріля 2019 рока.


Знимка горі: YouTube

Долов – концерт лавреатів фестівалю «Нова традиция» в 2018 році.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі