Голосник

На русиньскім фестівалі знова і премєра театралной приповідкы

0

Од 21-го до 27-го мая 2018-го року буде проходити вже 6-ый річник Фестівалу културы Русинів Словакії у Свіднику. Як є вже звыком, головный проґрам буде проходити почас вікендовых днів – од пятніці до неділі, но проґрам є про заінтересованых приготовленый на каждый день почас тыждня.

І тот рік в рамках тыждньового проґраму одбуде ся премєра театралной приповідкы, котру наштудовали свідницькы школярі умелецькой школы і написала русиньска писателька Людмила Шандалова. Публіка собі у свідницькім Домі културы буде годна посмотрити 22-го мая о 9.00 год. приповідку під назвов Юрко і поклад.

„Театрална гра про дітей під назвов Юрко і поклад нас заведе до світа приповідкового і міфічного. На початку Юрко, молодый хлопець, є постaвленый до позіції головы фамелії. Жыє зо стареньков мамов i з двома сестрами на малім ґаздівстві, яке їх ледво ужывить. Сестры суть у віці, кідь бы ся могли уж оддавати, но обидві хотять іщі штудовати. Юрко чує одповідность за них. Радо бы їм поміг в жывоті, трапить ся, як їм забезпечіти на тот ціль пінязі, як помочі на старість своїй мамі. Сам є залюбленый до Ганькы, думать і на свою будучность. Дізнать ся, же у світі є поклад, якый треба найти, лем треба одвагу выбрати ся до незнамого, зoхабити своїх найблизшых. Наконець вырішыть, же подступить тото різіко. Світ (у приповідці міфічный світ – русалкы, водници, карликы) го привітать різныма пробами, дістане ся аж цалком близко ку великому богатству, але сягнути на нього значіть прийти о вельо, аж є огроженый на властнім жывоті. Познавать, же вартости треба глядати цалком інде. Найвекша з них є любов а добре сердцe,“ пише ся в анотації ку приповідці.

В рамках проґраму од понеділька буде у Свіднику презентація Ґалерії Андрій Смолак, поклепаня основного каміня памятника сторічніці 1-ой Чехословацькой републікы, Театер Александра Духновіча одограть пєсу Тяпаковці, одпрезентує ся Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, ці орґанізація Dukla Destination. Меджі русиньскы тягла музичного проґраму, котрый зачінать в пятніцю, належать Русинія, ПУЛС, Лабірьскы бетяре ці Маковіця.  Цілый проґрам фестівалу мож собі найти на офіціалнім сайті www.rusinskyfestival.sk.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар