Голосник

Най селом на Словакії є Камюнка

0

Словацькый верейноправный Розглас і телевізія Словеньска (Rozhlas a televízia Slovenska) тото літо уже по чертвертый раз до свого высыланя в рамках літньой штруктуры зарадив телевізный проґрам піз назвов Най селечко Словакії (Naj dedinka Slovenska). До телевізного змаганя міджі селами о тітул того най села, котре є най домашнім про жывот і про турістів може быти най селом про приємны вакації, приголосила ся і Камюнка, котра тот рік тітул і здобыла.

До телевізного змаганя голосили ся села вже од фебруара. Продукція телевізного проґраму собі із приголошеных сел пак выберала тоты, в котрых ся окремы епізоды проґраму вырабляли. Села мусили загнати і мотівачне писмо, в котрім мали потвердити, же мають зо свойов кандідатуров повну підпору старосты села. Телевізну продукцію так само у приголошеных сел інтересовали факты о селі з історії і сучасности. Так само было про продукцію важным, жебы до змаганя залучіли ся і містны общества, орґанізації, здружіня ці молодеж.

Оріґіналный формат того проґраму выходить із думкы змаганя ся сел „надалеко“. В каждім селі проходить дакілько дісціплін, котры перевірюють соналежность жытелів. Жытелі повнять різны тіпы задач, єдну задачу повнить староста, друга є про дакотру із фамелій в селі, далша спаять вецеро людей в ґрупі і у фінале ся має што найвеце людей залучіти до сповніня єдной задачі.

Міджі тоты села, котры найвеце заінтересовали тот рік телевізный штаб, дістала ся і Камюнка. Проґрам ся в Камюмці натачав 14-го аж 16-го юлія і в телевізії быв высыланый 11-го авґуста. Камюнка ся вказала зо своїма русиньскыма звыками. В задачі,  до котрой мало ся залучіти штонайвеце людей, Камюнчане вытворили великый напис з назвов свого села із такзваных камюньскых пирогів.  Телевізна публіка могла о своїм фаворітови на тітул найліпшого села голосовати посередництвом посыланя SMS, і вказало ся, же нелем телевізный штаб быв заінтересованый Камюнков, але і люди, котры проґрам позерали.

Офіціалны резултаты голосованя телевізной публікы были оголошены 4-го септембра і Камюнка за резултатами стала ся най селом Словакії.

„Подля вашых і нашых очековань ся най селечком Словакії стала Камюнка, за што належыть вшыткым нашым жытелям, родакам, приятелям велике подякованя. Дякуєме зо сердця за каждый єден голос, котрый сьте загнали нашому селу а так само за соналежность і актівіту коло натачаная проґраму,“ інформовав і подяковав на офіціалнім сайті села по выголошіню резултатів староста села Юрай Єдинак.

Жрідло фотоґрафії: www.facebook.com/Kamienka

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар