Голосник

Найкрасша фотоґрафія в конкурзі є із деревяной церькви

0
Шестый річник фотоґрафічного конкурзу Ідь і фоть (Choď a foť) вже має своїх переможців. Авторы мали на фотоґрафіях захопити красы і інтересности Пряшівского краю.

До 6-го річника конкурзу было приголошеных 493 фотоґрафій од 155-ох авторів. Фороґрафії были розділены до пятьох катеґорій – Black & White; Култура, традіції і історія; Природа; Шпорт і шпортовы актівности; Історічны фотоґрафії. Вітязны і фіналовы фотоґрафії люди увидять на путовній выставці. Інформовала о тім словацька аґентура SITA.

Невычерьпне богатство краю

Председом журі быв фотоґраф Ян Штовка, котрый має на своїм конті веце цілосвітовых оцінінь за свою творчость. В журі были далшы трьоми фотоґрафове із Асоціації професіоналных фотоґрафів Словацькой републікы.

„Знова вказало ся, же културне і природне богатство Пряшівского краю є невычерьпне, што фотоґрафії дотулять ся. Барз оцінюю, же єм мав можливость оціньовати барз много добрых фотоґрафій, при котрых было видіти замір авторів одфотоґрафовати річ іншак, змінити точку зору. Свідчіть то о тім, же фотоґрафове коло композіції роздумують, жебы їх знимка різнила ся од подобных фотоґрафій,“ повів про аґентуру Штовка.

Татры і деревяны церькви

Вже традічно належали ку найчастіше фотоґрафованым локалітам Высокы Татры і Пієнины, деревняны церькви ці памяткы, котры находять ся в списку UNESCO. Меджі облюблены темы, котры доміновали меджі оціненыма фотоґрафіями, належали фолклорны мотівы повязаны із красами природы і людьскы вытворами.

До той катеґорії належыть і знимка, котра перемогла. Молода Бардейовчанка Каріна Калятова зробила фотоґрафію з назвов Дякую, Господи Боже, котра є із деревяной Православной церькви св. Николая, чудотврця, яка была збудована в році 1775. Храм выбудовали в селі Збой і в році 1967 быв перенесеный до Бардейовскых купелів, де стоїть доднесь. Фотоґрафія здобыла найвысше оцініня в конкурзі – Grand Prix.

Калятовой фотоґрафія єдночасно здобыла перше місце в катеґорії Култура, традіції і історія. Так само своїма знимками ословила журі і в іншых катеґоріях. Першы дві місця однесла собі і в катеґорії Black & White.

Вернісаж в децембрі

Окрім переможців у окремых ктаеґоріях были выбраты і фіналовы фотоґрафії. Вєдно із тыма, котры перемогли, піде о 47 знимок.

Выставку выбратых творів одштартує вернісаж за участи авторів, котра одбуде ся 12-го децембра 2018-го року в Пряшові. В слідуючім році буде выставка путовати до різных міст на Словакії і в загранічу.

Жрідло фотоґрафії: Карін Калятова.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар