Голосник

Нова книжка ку сторічніці о Підкарпатьскій Руси

0

В Чеській републіці в тых днях вышла з друку далша публікація присвячена Підкарпатьскій Руси. Автором є Антонін Гырбек (Antonín Hrbek) і книжка має назву Підкарпатьска Русь – сторічніця выникнутя (Podkarpatská Rus – stoleté výročí vzniku).

Книжка є написана про шыроку публіку із нагоды сторічніці выникнутя Підкарпатьской Руси, як части Чехословакії і є присвячена памятці тых, котры заслужыли ся о розвиток той теріторії в часі першой републікы.

Як пише ся в анотації, автор выходив коло писаня головно із особных спомин своїх родічів, родинных приятелів і їх памяток. Де было мож, споминать конкретны мена тых, котры ся о розвиток Підкарпатя заслужыли, жебы не зістали забытыма.

„Підкарпатьска Русь лем за двадцять років свого існованя незабытно записала ся до думаня дакілько ґенерацій як Чехів, так Русинів. Є близка їх чувствам, все о ній бісідують, пишуть о ній книжкы, діпломовы роботы і все існують матеріалны і нематеріалны памяткы, котры мають намагу помалы счезаючі спомины знова і знова ожывльовати,“ пише ся далше в анотації. Книжка вышла у выдавництві Poznání і має 264 сторінок.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар