Голосник

Новий заряд Руской Бурсы – загальне зобраня 2018

0

В суботу, 17. марця 2018 р., в Ґорлицях одбыло ся загальне зобраня членів Стоваришыня Руска Бурса – то каждорічна стріча, выникаюча з записів статуту общества, котрой цілю являт ся підсумуваня діяльности орґанізациі за минулий рік. Зобраня зачал ведучий РБ, др інж. Павел Малецкій, котрий привитал прибывшых такой з цілой Польщы членів.

Загальне зобраня членів то предовшыткым орґанізацийно-справописова стріча, зато в мериторичній єй части ведучий П. Малецкій представил присутным справопис з діяльности Стоваришыня Руска Бурса за 2017 р. Окрем офіцияльно прочытаного собом документу, підсумуючого вшытко, што попри Рускій Бурсі ся діяло влони, попросил особы, котры реалізували поєдны проєкты, жебы оповіли і підсумували деякы обшыри діяльности орґанізациі, в котрых брали участ.

Дальше, на загальным зобраню членів Стоваришыня Руска Бурса выступил скарбник орґанізациі, Богдан Ґамбаль, котрий представил фінансовий справопис за 2017 рік, а Мирослав Пелехач, як ведучий Ревізийной Комісиі, одчытал контрольний справопис, по чым присутны члены більшістю голосів затвердили оба документы.

Разом з підсумуваньом минулого рока, бурсакы омовили пляны і проєкты на текучий рік, разом з отриманыма (або плянуваныма, же даколи вкінци придут) ґрантами і середками, котры споможут діяльніст общества в 2018 році. Остало лем подякувати уступуючому зарядови і вшыткым членам, заанґажуваным в ведіня Руской Бурсы в 2017 році.

Загальне зобраня членів Стоваришыня Руска Бурса на наступний рік выбрало на ведучого Даміяна Трохановского. Пониже, полнаий склад нововыбраного заряду:

  • Даміан Трохановскій – ведучий заряду
  • Богдан Ґамбаль– заступник ведучого
  • Наталия Малецка-Новак – секретар
  • Андрий Трохановскій – скарбник
  • Олена Дуць – член заряду
  • Павел Малецкій – член заряду

Члены Руской Бурсы выбрали тіж нову Ревізийну Комісию в складі:

  • Мирослав Пелехач
  • Варвара Дуць
  • Моніка Тылявска

По выборах новых власти стоваришыня, присутны члены перешли до омовліня текучых проєктів і найблизшых плянів. Зобраня перешло справні і в оптимістичній атмосфері. Закінчыло ся в рекордово короткім часі, бо о першій годині перед полуденком остало хосенні завершене.

Желаме новому зарядови вшыткого доброго.

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментар