Голосник

Новый-старый ведучый кружка СЛ в Пшемкові

0
Дня 23. лютого/фебруара 2019 р. в сідибі кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові прошло справописно-выборче зобраня, в котрым взяли участ члены кружка. Пшемківскы діячы творят єден з найактивнійшых і найчысленнійшых кружків Стоваришиня, при котрым діє тіж Ансамбль Пісні і Танця «Ластівочка».

Згідно з запрошыньом і залученым проґрамом, якій отримали вшыткы запрошены на стрічу, дотеперішній шеф кружка, Євген Габура, одкрыл засіданя, котре одбывало ся в милій атмосфері, зато і, по завершыню ініцияльных формальности, ведучый представил осягніня, в якых мали участ члены веденого ним кружка за період од 4. квітня/апріля 2015 рока до 23. лютого/фебруара 2019 рока. Ведучый оповіл о проєктах і стрічах, але і о штоденных проблемах, спосеред котрых найголовнійшым являло ся позыскуваня середків на діяльніст так з центральных урядів, самоурядів, як і локальных спонсорів на реалізацию заплянуваных акций.

Голос забрала тіж Віра Пастырчык, ведуча Ревізийной Комісиі кружка, передаючы присутным інформацию о реалізациі фінансовых середків, якы мал до схоснуваня Заряд. В остатнім слові ствердила, же фінансы были схоснуваны правильно і згідно з заложеныма проєктами. Пак пришол час на дискусию о справописі і явне голосуваня над абсолюторийом для Заряду і Ревізийной Комісиі Кружка Стоваришыня Лемків з Пшемкова. Результат голосуваня для обох орґанів минулой каденциі был єдногласно позитивный.

То был послідній елемент уступуючого заряду, а єдным з елементів того рода стріч єст выбрати спосеред зголошеных кандидатів новы власти. На функцию ведучого дальшой каденциі присутны зголосили лем єдну кандидатуру, яком явил ся дотеперішній шеф, Євген Габура, за котрым, як о хвилю ся вказало по тайным голосуваню, отримал 100% попертя. Разом з новым-старым ведучым выбраных было тіж 7 осіб, котры вошли до власти заярду.

Выборчы діла были продолжаны, понеже остало іщы выбрати делеґатів пшемківского кружка на Конґрес Стоваришыня Лемків, якій має одбыти ся в Ліґници в найблизшым часі. Пшемківскій кружок, як найчысленнійшый зо вшыткых кружків СЛ, мат право делеґувати аж девятьох кандидатів, котры будут репрезентувати го і выберати (а і мати можніст быти выбраныма) новых завідуючых Головным Зарядом Стоваришыня Лемків.

Доєднавшы вшыткы выборчы справы, выступил новый ведучый з пляном діяня на наступны штырі рокы. По дискусиі і схваліню резолюций, серед котрых найбарже емоцийне было выкрисліня неактивных членів кружка, скінчыла ся офіцияльна част стрічы, котра пак была заперта ведучым єй Васильом Хомяком.

Слово од новогo ведучого, Євгена Габуры:

Шеруй.

О авторі

Мирко Воргач

Хоц то моі реляциі нагрываны сут на Заході, то слуxай мя в радию Руской Бурсы на частотах: 106.6 МГз в Ґорлицяx, 103.8 МГз в Польковицяx i в цілым світі онляйн на www.lem.fm   ;    Контакт: mirek@lem.fm

Коментар