Голосник

Одбыло ся 30-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска

В суботу 30-го новембра 2019-го року одбыло ся в Пряшові вже 30-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засіданю, котре одкрыв председа ОСРС, платформа привітала і старостів сел, котры не суть членами.

ОСРС на остатнє засіданя окремо запрошала старостів русиньскых вшыткых сел, жебы з нима одконзултовати приготовліня і проходжіня подій в рамках Року русиньского села, котрый платформа выголосила на рік 2020, і єдночасно ся обговорила з тым повязана кампань перед переписом населіня, котрый буде проходити у 2021-ім році.

Рік русиньского села

По презентації Петра Штефаняка, в котрый были представлены окремы актівности, котры бы ся мали в рамках Року русиньского села реалізовати, ОСРС вырішыв, же буде вытоворена окрема робоча ґрупа, котра буде мати задачу реалізовати доїднаны події в окремых русиньскых окресах.

Старати бы ся о то мали реґіоналны коордінаторы, котрых презідія платформы ословить і на основі рекомандацій старостів ці русиньскых актівістів із даных реґіонів. Председа має до кінця януара 2020-го року приготовити і акчный план, жебы Рік русиньского села проходив на штонайвысшій уровни і нашы реґіоны ся нелем позітівно одпрезентовали, но єдночасно ся вказало і на проблемы, з котрыма мусять бороти ся в не малій кількости нашых сел.

Зачатком року 2020 бы мало быти, так як і в припаді попередніх юбілейных років, котры ОСРС выголосив, публіковане лоґо юбілею, котре бы ся мало хосновати на вшыткых подіях, якы будуть хотіти залучіти ся до юбілею.

Перепис населіня

Вєдно із юбілейным роком хоче ОСРС перепоїти і кампань перед переписом населіня, котрый буде проходити у 2021-ім році. На засіданю были одпрезентованы вшыткы формы пропаґації, котры ся хосновали в переписі із 2011-го року і обговорило ся, з чім бы было мож робити і в слідуючій кампані, головно, кедь за остатніх десять років на великій силі набрали соціалны сіті як Facebook ці Instagram.

Участны засіданя згодли ся а тім, же буде треба схосновати вшыткы средства комунікації, котры ся освідчіли при попередній кампані – білборды, папірьовы аґітачны матеріалы, відеа і авдіо джінґлы, з тым, же выхоснують ся і каналы комунікації, котры за тот час прибыли і суть штораз популарнішы, головно у молодшой ґенерації.

Мартін Січак запропоновав участным засіданя і вытворіня окремой вебовой сторінкы, котра бы была присвячена перепису населіня.

По тім пункті скінчіла часть засіданя, на котрій брали участь і старостове русиньскых сел, котры не суть членами ОСРС. Кедьже многы старостове ся оправдали за свою неучасть, а платформа хоче ословити штонайшырше чісло старостів, котры бы партіціповали на юбілейнім році і кампані перед переписом, ОСРС їм резултаты знова пошле з ословліньом о співпрацу.

ОСРС рахує, же так, як то было і перед остатнім переписом, на кампані будуть брати участь вшыткы русиньскы орґанізації, нелем членове ОСРС, котрым залежыть на русиньскім ділі довєдна, жебы досягли ся знова позітівны резултаты про Русинів.

Говорило ся і о фінанцованю

В другій части засіданя говорило ся окрім іншого і о фінанцованю ґрантовых проєктів з Фонду на підпору културы народностных меншын на рік 2020.

Участь на ОСРС брав і председа Русиньской оброды на Словеньску Мартін Караш, котрый приобіцяв загнати платформі пропозіцію штруктуры фінанцованя подля окремых областей, котра была схвалена Коордіначным выбором РОС на його остатнім засіданю у Свіднику. ОСРС потвердило, же фінанцованьом буде занимати ся на найблизшім засіданю і запросить знова штонайшыршый округ орґанізацій, жебы тота тема была позітівно вырішена ку спокійности.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі