Голосник

Одкрываня «чорного золота» і в Миковій, де джерело Варгольовой родины

На польско-словацкым пограничы зроблено новый пут «Одкрывці Чорного Золота», котрый дозволит на познаня істориі одкрытя ропы.

Траса «Одкрывці Чорного Золота» веде через 11 місц звязаных з основаньом і розвитком нафтовой індустриі по польскій і словацкій страні. Зачынат ся в Музею Нафтового і Ґазовничого Промыслу в Бубрці бл. Коросна. Гын в 1854 р. Ігнатий Лукасєвич, Кароль Клобасса-Зренцкій і Тит Тжецєскій отворили другу на світі копальню. Першу основал в 1852 р. Стaніслав Яблоновскій в тзв. Порожнім Лісі в Сярах бл. Ґорлиц. Туристы будут мочы видіти, як фунґуют шахты.

Туристичный пут «Одкрывці Чорного Золота»

Рахуючы од Коросна до Санока, пут має долгіст коло 190-200 км. То 3 дни спокійного обзераня. Протягом прогулькы буде мож дознати ся про історию одкрытя нафтовой ропы, котра вєдно з ропопохідныма продуктами є єдным з найважнійшых материялів світовой економікы.

На трасі находит ся м.ін. найстарше джерело воды в Івоничы-Здрою Белкотка. З дна джерела выдобыват ся ґаз, што выкликує характерне буріня ся воды. Давнійше того ґазу было так вельо, што єдном з атракций для гости здрою было підпаляня джерела. Выглядало то товды так, як бы горіла площына воды. Тепер ґазу є значучо менше.

Інчым пунктом на трасі є село Микова по словакцій страні. Там мож ся дознати про історию основаня і краху нафтовой бані на Словациі. А додатково – видіти місце, з котрого выводит ся родина Енді Варголя.

Траса для каждой віковой ґрупы

Шляк «Одкрывці Чорного Золота» дедикуваный є для вшыткых, од родин з дітми через молодіж по найстаршых. Траса выполнена є атракциями. Находят ся на ній схованкы зо згадуванками і ребусами та стемплі, котры участникы подорожы можут одбити на вызначеных місцях на мапі. За зобраня комплету печаток і розвязаня згадуванок ждут нагороды. До одобраня будут в штырьох місцях: в скансені в Бубрці, Підкарпатскым Музею та Палаци Полянка в Коросні і в скансені в Саноку. З тых місц мож тіж взяти мапу. Ціла траса є ознакувана.

Новый пут оповідат історию творців нафтового промыслу

Першый ден прогулькы мож зачати в Бубрці в Музею Нафтового і Ґазовничого Промыслу ім. Лукасєвича, пак мож поіхати до Підкарпатского Музею в Коросні, видіти памятник Ігнатия Лукасєвича і будинок бывшого Задаткового Товариства.

На другій ден творці шляку заплянували вандрівку до Палаци Полянка в Коросні, одтамале подорож до Єдліча, де мож видіти Рафінерию Нафты Єдліче і гріб Тита Тжецєского. В Зренціні мож видіти місця похороніня Ігнатия і Гонораты Лукасєвичів, каплицю родины Клобассів і костел св. Станіслава Бискупа. Того самого дня мож іщы підіхати до Івонича видіти джерело Белкотка.

На третій ден заплянувано прогульку на Словацию, до споминаной Миковой. Орґанізаторы рекомендуют, жебы одраз підіхати і до Меджелабірців видіти єдиный в Европі Музей Енді Варголя. Посліднім пунктом є Музей Народного Будівництва в Саноку, найбільшый польскій скансен з нафтовым сектором.

Нова траса є проєктом реалізуваным Підкарпатском Реґіональном Туристичном Орґанізацийом в партнерстві зо словацком туристичном орґанізацийом Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Шляк выступує тіж під спільным названьом «Карпатскы Пригоды».

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі