Голосник

Олій до огня

0

Політік бы мав мерьковати на дакотры справы. Наприклад на то, жебы не приливати олій до огня і жебы своїм рішіньом не леґалізовав тото, проти чого сам бы в іншім припаді войовав. Геннадій Москаль в остатніх днях не мерьковав ани на єдно, ани на друге.

Є смутне, же депутаты Закарпатьской областной рады аж зачатком марца того рока підтримали колеґу Віктора Русина і обернули ся на прокуратуру, жебы рішыла законность актівностей Карпатьской січі, котра собі вже даякый час хоче робити „порядкы“ в уліцях Ужгорода зо своїма вартами. А може бы ани ку тому не дішло з боку депутатів, кібы 15-го фебруара „патріоты“ з Карпатьской січі не вказали, як собі представлюють робліня порядку, і не збили псіхічно хворого чоловіка.

Притім Карпатьска січ мала быти давно мімо закона, і кібы не зробила абсолутно нич. Мала быти мімо закона уж лем тым, на кого ся „патріоты“ одкликують.

Карпатьска січ была іщі за Чехословакії озброєна терорістічна ґрупа україньскых націоналістів, котра в леґіслатіві Чехословакії не мала місця. Членове Карпатьской січі в крітічнім періоді острільовали чехословацькы озброєны силы – войско, жандармерію, котры хоронили інтеґріту теріторії іщі все, хоць уже орізаной, но іщі все існуючой Чехословакії. Із 13-го на 14-го марца 1939-го року уже пришло ку одкрытому озброєному конфлікту меджі січовіками і чехословацькыма озброєныма силами, ку пучу, на котрім січ співпрацовала з німецьков тайнов службов. За тото вшытко, за то, же Карпатьска січ была терорістічна ґрупа творена ани не яковсь вызначнов меншынов, а неосновнов ґрупов жытельства на втогдышній Підкарпатьскій Руси, котра розбивала теріторіалну цілость державы зо збраньов у руці, за помочі іншой державы, бы голошіня ся ку такій ґрупі, хоснованя такой назвы про днесь існуючу орґнаізацію, мало быти мімо закона.

Но тото ся не діє. Намісто того парамілітатна ґрупа Карпатьска січ іде робити порядкы на уліцях, „выховлює“ і цвічіть дітей і молодеж, a нихто не робить абсолутно нич. Днесь вже тоты самы люди, котры збили хворого, мають на своїм сумліню якбач і далшу жертву – актівісту Данацька, але Москаль, голова Закарпатьской областной адміністрації намісто того, жебы ясно тискав на роспучіня і покараня членів Карпатьской січі, іде їм на руку і інтересує го лем выголошіня 15-го марца за вольный день. Выголосити за вольный день, коли Авґустін Волошин у 1939-ім єдносторонно выголосив незалежность і тым зробив протиконштітучный акт, акт проти теріторіалной цілости державы. Так Москаль воює проти екстремізма, же екстремістам, якыма суть і тоты з Карпатьской січі, выбавить у области вольный день?

Не звератуючі теперь увагу на Карпатьску січ, святкованя Карпатьской Україны є само о собі елемент, на котрый бы україньскы власти, ці уж централны або областны, мали мерьковати. Бо святкованя того дня може і днесь про многых людей быти приливаньом олія до огня. Іщі і днесь жыють люди, котры то зажыли, жыють люди, котрых родічі то зажыли, кідь Тісо і Волошин розбили державу і выголосили свої державы діючі проти централной влады в Празі, проти чехословацькых законів, і тых людей ся то прямо дотулило і не могли зробити нич. Тым людям ся тота неправость, котру пережыли, днесь предці не може припоминати як свято.

Єдночасно бы власти мали мерьковати на то, же покля хотять святковати озброєный сепаратізм, потім най собі спомянуть на Крим, Донбас. І най собі дають одповідь на вопрос, ці озброєный сепаратізм, за помочі чуджой державы – Карпатьска січ і Німецько, неконштітучне одторгнутя і нарушіня теріторіалной інтеґріты таков путьов, є приятельнов формов выникнутя державы або ніт. Покля є, так потім то не може платити лем в припаді, кідь теріторію возьмуть українськы націоналісты другым. Потім най повідять, же на выході державы днесь хтось робить штось подобне, з тов різніцьов, же торгать ся од них, але є то в порядку, і раз собі можуть з того робити свято і дати день вольна.

Москаль намісто рішіня Карпатьской січі, котра мала быти давно минулостьов, приливать олій до того огня тым, же нич не робить, і же іщі націоналістам іде дати вольный день. Централны орґаны тым, же не роблять нич і Карпатьску Україну беруть за світлый пункт україньской історії, прливають так само. Лем жебы їм раз з фляшкы не вышло тілько олія, же над огньом стратять контролю.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар