Голосник

ПАПЦ провела загальны упамятніня 70. річниці Акциі Вісла

0

В днях 30. липця/юлия – 1. серпня/авґуста т.р., в Костомлотах проходили загальны обходы 70. річниці Акциі Вісла, орґанізуваны через Польску Автокефальну Православну Церков. 30. липця, в неділю, одправлено богослужыня в катедральній церкви св. Онуфрия в Яблочыні, в котрым дякувано за тото, што декотрым, серед выселеных люди, повело ся вернути в рідны страны. В понедільок же мало місце посвячыня памяткового каменя в неістнуючым уж селі Волошкы. О 17 год. одправлено всеночну, уж в Монастыри св. Серафима в Костомлотах.

Святочна Божественна Літургія проходила в віторок, 1. серпня о 10.00 год., в ден свята св. Серафима з Сарова, в Монастыри в Костомлотах. В богослужыню взяло участ близко 80 духовних зо вшыткых епархій з Польщы. Службі Божій проводил архієпископ люблиньско-холмскій Авель, а товарышыли му архієпископ вроцлавско-щеціньскій Георгій, архієпископ білостоцко-ґданьскій Яков, єпископ перемышльско-ґорлицкій Паісий та єпископ супрашльскій Григорий.

Гардыма словами місцева молодіж привитала владыків. Словами, котры лучыли і траґізм подій з 1947 р., але тіж несли світло на ситуацию Церкви днес. Окрем місцевого хору люблиньско-холмской епархіі, до співаня-молитвы вчас Святой Літургіі запрошений был тіж креницкій парохіяльний хор, котрым дириґує Петро Трохановскій, прикрашаючий богослужтня дакус інчыма мельодиями як тоты, котры мешканці Холмщыны чуют штоден. На Літургіі присутны были люде ріжных народности, потомкы выселених в 1947 р. Были то головні Білорусины, Украінці, але не бракло і Лемків, котры прыіхали так з перемышльско-ґорлицкой, як і вроцлавско-щеціньской епархіі. Вчас Св. Літургіі посвячена была пропамятна таблиця, а в своій проповіди владыка Авель підкрислил, што з ріжных теренів і ріжных народовости люде были выселяны, при чым вимінил тіж Лемків. Перед вірныма одчытано пересланя Св. Собору Єпископів ПАПЦ, котре голосило, што Акция Вісла была «великим досвідчыньом» для православных громадян Польщы, 70 років тому прібувано знищыти Церков і єй вірных. 1947 рік названо єдном з «найтемнійшых карт істориі».

На місце річницьовых упамятнінь выбрано Костомлоты як символ одроджыня – одроджыня соспільности, котра в результаті переселіня мала быти доцяп знищена. Парохія в Костомлотах перестала істнувати по Акциі «В», але потім част люди зачала вертати і од 2004 р. істнує там церков і оддільна парохія св. Серафима з Сарова.

Вдчас тых 3-дньовых упамятнинь мож было взяти участ в варштатах на тему як бесідувати з выселеном особом, а пак была можливіст провести з таком особом інтервю. Окрем того, отворена была выстава фотоґрафій і документів тыкаючых ся Акциі Вісла.

Як бесідувал архієпископ Авель на проповіди  «Мало нас ту не быти, а сме!». Операция «В» змінила демоґрафічну структуру Православной Церкви в Польщы, але не єй цілком не знищыла. Хто міг, вертал і церковне жытя зас зачало ся одроджувати. Владыка подякувал молодежы, котра барз заанґажувала ся в прирыхтуваня річниці. Великє чысло люди взяло участ в тых богослужынях, а серед тых люды было дуже молодых осіб, што вказує, же комуністичным властям не лем не повело ся нас знищыти, а наша віра, любов до свого іщы ся зміцнила. Так, згідно зо словами Пісні про выселіня, котры Архієпископ Авель зацитувал:

“Села нашы, села,
Мы вас не забудем,
Мы вас не забудем,
Мы до вас прибудем.”

Річницьовыма упамятнінями в Костомлотах закінчено споминаня 70. річниці Акциі “В” орґанізуваны Польском Автокефальном Православном Церквом.

Пониже позерайте на знимкы з выже описаных подій (автор Якуб Марчук).

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментар