Голосник

Пару лемківскых сел найпевнійше змінит свою адміністрацийну приналежніст

0

Рада Коросняньского Повіту позитивні заопініювала зміну границ повіту, яка влучат до ґміны Яслиска місцевости: Мощанец, Поляны Суровичны, Суровиця, Дарів, Рудавка і Ясель (тепер тоты місцевости находят ся на обшыри ґміны Команча в саноцкым повіті).

З ініциятивом прилучыня до ґміны Яслиска выступило шолтыство Мощанес, якє арґументувало своє рішыня історичныма та економічныма взглядами. Ґміна Яслиска основана была в 1934 р. в саноцкым повіті в львіскым воєвідстві. Была о вельо більша як тепер – в єй склад входили плянуваны до повторного прилучыня місцевости. В 1975 р. ґміна была знесена, єй обшыри прилучено до ґмін Дукля і Команча. Од 2006 р. зачали ся стараня реактивувати ґміну, што повело ся аж по штырьох роках, але уж не в давных границях.

Другом причыном, яка промавлят за адміністрацийныма змінами, то воля жытелів. Периферийне положыня в ґміні Команча справлят, же ближе ім хоснувати ріжны услугы на обшыри ґміны Яслиска, або коросняньского повіту. Зато зміна адміністрацийных границ была бы для них полегшыньом для жытелів при урядовых ци штоденных справах.

Війт Яслиск, до котрого вплынул внесок, звернул ся в лютым/фебруарі т.р. о выданя опініі через Раду Повіту, тыкаючу прилучыня шестьох місцевости до ґміны Яслиска. Выданя опініі мусіло быти попереджене консультациями з жытелями, якы проведено в маю т.р. Більшіст оповіла ся за змінами. Лем же конечне рішыня в тій справі підойме Рада Міністрів.

Влучыня шестьох місцевости до ґміны Яслиска вяже ся не лем зо зміном адміністрацийных границ самой ґміны і коросняньского повіту, а тіж зо збільшыньом чысла жытелів тых адміністрацийных єдиниц. Кількіст мешканіцв повіту і ґімны звекшила бы ся о 225 жытелів, з чого більшіст то жытелі Мощанця, 10 осіб з Дарова. Обшыр повіту збільшыл бы ся о 6821 гектарів.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментар