Голосник

Пес і коза голодны стояли

0

Лемко – ґазета для народа – ч. 10. за 1912 р. дає одповід на головоламку, яку напечатано в ч. 9. за 1912 р.

І наша підредакция хотіла наперед дати таку одповід, жебы хоц лем двох з трьох героів остало жывыма при переході через велику млаку. Лем одраз пришло нам на думку інче рішыня – терпеливо ждати і послухати рады старых Лемків. Они мали веце розуму од днешніх редакторів – і што ся вказало? Надале і пес, і коза голодны. А редакторы зас вышли на своє.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар