Голосник

Писати вершы? То барз просте! Розуміє ся, лем для Лемків… –

0
Каждый Лемко – то в душы поета. І не є ріжниці, в якій спосіб творит поезию: різбит, вышыват, ткат, садит квіткы ци выдумує новы співанкы. 
Днеска підеме в Гутиско, барз мале село в Тернопільской области, знане з різбярства, яке тіж ма свого поета. То – Михал Михайлишын – котрый вродил ся в Балутянці. Простый, але глубокій чловек. І великій патріота вшыткого што лемківскє…
Шеруй.

О авторі

Вродила ся в 1970 році во Львові. І уж неодолга писала, малювала, но і витинала преріжны річы з паперя. І робит тото доднес, але тепер уж в Івано-Франківску. До Лем.ФМ трафила припадково. До того часу робила з дітми, вчыла іх журналистыкы і малюваня. Барз любит люди, якых презентує слухачам в проґрамі «70%». Грызе ся, же єдного дня правдивы Лемкы можут ся скінчыти. Зато, жебы зімати диктафоном вшыткых, глядат когоси доброго і щырого до помочы… Як хочете дашто повісти, то пиште: anna_kyrpan@bigmir.net

Коментар