Голосник

Плішкова: Зачінать ся нова етапа высокошкольской русиністікы

0
Высокошкольска русиністіка на Словакії од 28-го авґуста 2018-го року зачінать писати свою нову історію. Інформовала о тім Анна Плішкова, директорка Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, де в тот день обгаїв свою дізертачну роботу Михал Павліч.

Павліч обгайовав свій докторат по абсолвованю нового 4-річного докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література, якый Пряшівска універзіта зачала реалізовати од академічного року 2014/2015. Новый абсолвент належыть меджі першых трьох штудентів приятых на тоты штудії і є єдночасно першым, котрый їх закінчів.

Михал Павліч обгаїв свою докторьску роботу із русиньской літературы. Роботу з назвов Русиньска ідентіта як літературна проблема (Погляды на русиньску літературу на Словакії по році 1989) написав під менторством Петра Кашы, котрый є в сучасности одборным ґарантом штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література на Пряшівскій універзіті.

Першый абсолвент вшыткых трьох проґрамів

„Вынятковость обгайобы дізертачной роботы Мґр. Михала Павліча не є лем у тім, же ся реалізовала в році, коли высокошкольска русиністіка на Словакії славить свою 20-ту річніцю, котру ІРЯК ПУ собі припомяне посередництвом меджінародной научной конференції 18-го аж 19-го октобра 2018-го року, але головно в тім, же автор дізертачной роботы є історічно першым абсолвентом вшыткых трьох высокошкольскых проґрамів заміряных на русиньскый язык і літературу – бакаларьского (2009 – 2012), маґістерьского (2012 – 2014) і докторьского (2014 – 2018). Вдяка успішному абсолвованю 10-річного контінуалного штудія русиньского языка і літературы на Пряшівскій універзіті, котра як єдина в світі реалізує вшыткы 3 высокошкольскы проґрамы заміряны на русиньскый язык і літературу, до карпаторусиністікы поступно зачнуть вступати молоды і надійны кваліфікованы русиністы, што є выслідком 20-річного процесу розвоя высокошкольской русиністікы в Словакії і русиньского народно-возродного процесу по році 1989,“ інформовала Плішкова.

Хто є Михал Павліч

М. Павліч ся народив у Пряшові в році 1989. Абсолвовав Середню електротехнічну школу в Пряшові. В році 2009 продовжовав штудії на Пряшівскій універзіті, де собі выбрав учітельскы проґрамы – словацькый язык і література і русиньскый язык і література. По абсолованю бакаларьского і маґестерського штудія, кедьже інкліновав ку русиньскому языку і літературі, наступив на русиньскый інштітут як інтерный докторанд.

Як докторанд реґуларно выступав на научных семінарах карпаторусиністікы, орґанізованых ІРЯК ПУ, де аналізовав літературны творы головно сучасных русиньскых авторів. Выслідком той роботы суть його публікації в научных зборниках ІРЯК ПУ (Studium Carpato-Ruthenorum) і в научно-популарных періодіках (часопис Русин). Окрем того ініціатівно помагав у орґанізованю научных, едукачных і пропаґачных акцій ІРЯК ПУ. Залужну роботу зробив і робить в процесі будованя Бібліотекы карпаторусиністікы ІРЯК ПУ.

Павліч є так само членом одборной пороты Літературного конкурзу Марії Мальцовской (од року 2015), дале членом выбору Секції про первістну літературу Літературного фонду (од року 2018) а в послідніх трьох роках є і редактором літературного додатку часопису РусинПоздравліня Русинів.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар