Голосник

Призабыта Русь – выклад проф. В. Осадчого, 1. част.

На памятку проголошыня Руской Народной Республикы Лемків во Фльоринці 5. грудня/децембра установлено як Ден Русина в Польщы. З той нагоды Стоваришыня Руска Бурса і Стоваришыня Лемків просили на спільне торжествуваня.

Тогорічна едиция Дня Русина одбыла ся 2. грудня/децембра і проходила в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Головном частю святочного проґраму была доповід проф. Владиміра Осадчого пн. Призабыта Русь. Прелеґент єст автором медже інчыма книгы Свята Русь. Розвиток і влияня ідеі православя в Ґалициі, a тіж десятків дописів і інчых книжковых публикаций з обшыри істориі Костела, односин медже віроісповіданями та істориі полудньово-середньой Европы ХІХ і ХХ ст. Проф. Осадчий актуальні працує на Любельскым Католицкым Університеті, в Державній Высшій Професийній Школі в Холмі. Днес прошу слухати першу част выкладу, на другу част запрашам о тыжден.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі