Голосник

Продолжат ся реставрация в Полянах Суровичных. До села верне дзвін

0
Од зачатку липця/юлия т.р. в Полянах Суровичных продолжаны сут реставраторскы роботы при одбудові забытковой дзвіниці, котра стояла при неістнуючій грекокатолицкій церкви св. Михала. Вєдно з зачатком ремонту ґрупі реставраторів подаруваний был дзвін сперед девятдесятьох років, котрий правдоподібно може походити з місцевой парохіяльной церкви в Полянах.

Тырваючы роботы сут продолжыньом прац, якы выконаны были уж перше, a започаткуваны в 2012 р. До 2013 рока волонтерам повело ся поправити стан мурів, а дальше в 2017 р. забезпечыти повалу. З формальных причын роботы конечно были стриманы. Послідній етап ремонту – одбудова бані – міг зачати ся аж тепер, по уреґулюваню докуменатациі. Так як было то до той поры, працы фінансуваны сут в більшости зо соспільных фондів. При ратуваню прицерковной дзвінниці берут участ любителі гір м.ін. з Варшавы і Кракова.

З зачатьом посліднього етапу, орґанізаторам проєкту переказаний был дзвін, котрий быти може походит з реченой прицерковной дзвінниці. Римокатолицкы монашкы з Яслиск передали дзвін, котрий был хоснуваний деякій час в іх монастырі. Дзвін одляний был в 1927 році в Пряшові, а жертвували на него русиньскы еміґранты з Америкы. Найправдоподібнійше походит з єдной з грекокатолицкых церкви в реґіоні. За припущыньом, што може то быти точно первістний дзвін з неістнуючой церкви в Полянах Суровичных, є факт, што находит ся на ним выписане покровительство св. Михала. Церков в Полянях была вознесена як раз в памят Архангела. Смотрячы на сес реґіон східньой Лемковины, сусідніх до Полян сел, выходит, што дзвін радше походит з той церкви. В околиці храм під покровительством св. Михала был лем в Полянах Суровинчых. Тот факт переконує волонтерів, котры уж заповіли, што по завершыню реконструкциі бані дзвін буде завішений внутрі дзвіниці.

Влони до Полян вернули два кресты з вершка неістнуючой церкви. Єден з них піддано реновациі і так само по завершыню ремонту, буде наново поставлений на бани. Фонды на ревіталізацию крестів были в більшости переданы родинами бывшых жытелів Полян Суровичных, якы тепер прожывают в Украіні.

Новий дах з баньом – по шырокых консультациях і збераню опіній – має брати за взір бані над притвором церкви в Ославиці.  Фінальний проєкт зрыхтувано інспіруючы ся як раз тым сусіднім обєктом.

Надале мож фінансово сперти одбудову дзвіниці. Детальны інформациі найдете за мотузком.

фот. проєкт Поляны Суровичны

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар