Голосник

Рапорт НІК про обєкты деревяной архітектуры

0

На своім інтернетовым сайті 7. марця 2018 р. Найвысша Ізба Контроли представила інформацию тыкаючу обєктів деревяной архітектуры, котры находят ся в державных реґістрах забытків. Серед сконтролюваных обєктів нашли ся і забытковы лемківскы храмы.

Контроль проведена была в більше як 300 ґмінах, де находят ся обєкты Шляку Деревяной Архітектуры. НІК досліджала обєкты в малопольскым і підкарпатскым воєвідствах, де доднес заховало ся найбільше чысло деревяных обєктів. Головном заувагом вказаном в рапорті є факт, што більшіст забытків деревяной архітектуры остає поза контрольом консерваторскых власти, а і при тым реґістры ведены воєвідскыма консерваторами мают лем форму паперьовых книг і не годны выявляти полного знаня про деревяны забыткы.

Як звертат увагу НІК, деревяны забыткы не сут піддаваны детальній контроли, а найбільша загороза то пожары. Презес НІК підкрислят, што бракує гыдрантів, одповідніх алярмовых і протиогньовых інсталяций, а тіж одповідньой консерваторской опікы.

Детально провірено реалізацию консерваторскых і реставраторскых робіт та стан 25 деревяных забытків, оцінено зовнішній стан 64 обєктів та позыскано інформацию з близко 300 ґмін о діянях для охороны деревяных забытків. Серед лемківскых храмів на обшыри малопольского воєвідства сконтролювано православны церкви в Бортным, Волівци, Бодаках, Кункові і грекокатолицку в Прислопі, а в підкарпатскым воєвідстві православну церков в Морохові.

Думком на розвязаня выказаных проблемів має быти новелізация обовязуючых законів в обшыри права дотуляючого ся охороны забытків. НІК хоче выострити тоты, што тыкают м.ін. реґістру деревяных забытків і основати цифровий каталоґ такых обєктів, котрий дозволил бы хоснувати скорий доступ до ідентифікацийных інформаций о забытках. В рапорті мож прочытати і про заувагы Державной Протиогньовой Стражы, яка клала тиск на зліпшыня протиогньовых системів девятьох з 15 деревяных обєктів вписаных на Листу Світовой Спадковины ЮНЕСКО.

Полний рапорт мож чытати на сайті НІК.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар