Голосник

Раз, два, три – «Желам успішной дискусиі» – неділя, 20.00 год

Цілю дальшого припоминаня старых добрых часів і простуваня нахальных і простых як дріт зіґзаґів, выскоків, выкручаня і обертаня нарубы єм примушеный напечатати коментар, котрый вызвучыт в неділю по 20.00 год. за карпаторускым часом.

Днес – 14. квітня/апріля 2019 рока – «Желам успішной дискусиі» буде про памят і границі. Хотіл єм оповісти про само добро – добру памят і добры границі.

Кєд бы дахто хотіл знати, то закликал ня гын Богдан Горбаль.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі