Голосник

Роботы на Маластiвскій Маґурі

Тырвают інтенсивны роботы на Маластівскій Маґурі – єст она рыхтувана до автомобільных змагань, якы будут проходити на Лемковині в днях 24.-26. червця/юнія. ІІІ Гірска Діганянка Маластівска Маґура, як зовут ся тоты змагяня, то 5 і 6 рунда більшых змагань – Гірского Автомобільного Чемпіонату Польщы.

Робітникы рыхтуют уж дорогу до розограня гын змагань, што вяже ся з кладжыньом новых енерґоємных барєр і прятаньом околиці, жебы властиво забезпечыти тот одтинок трасы. Початок находит ся перед Магуром од стороны Ґорлиц перед розпутьом доріг в Маластові на Панкну і Маґуру. Конец того одтинка трасы находит ся зараз за вершком, за першым закрутом. Долгіст трасы то 3440 м. Влонишній найскорший час переізду того одтинка то 1.39,215 минут.

Орґанізатором ІІІ Гірской Діганянкы Маластівска Маґура єст Бічскій Автомобільклюб, а до Гонорового Комітету того рока долучыли Бургомайстер Ґорлиц – Рафал Кукля, Війт Ґміны Санкова – Малґожата Малух, Бургомайстер Біча – Мирослав Вендрихович та презес Польского Моторового Союзу Одділ в Ряшові – Здзіслав Ґжыб. Гоноровий патронат над імпрезаом мают маршалок малопольского воєвідства Яцек Крупа та ґорлицкій староста Кароль Ґурскі.

То не першы того рода змаганя, якы проходят на обшыри Лемковины, а особливо через Маґуру, і мают они тілько же любителів, што і противників, для котрых така форма спорту єст лем нищыньом природы, страшыньом звірят – діяньом на шкоду середовиска та проблемы в локальній комунікациі. Для другых – то добра розрывка і шанса притягнути любителів змагань з цілой Польщы в тот реґіон.

Змаганя вяжут ся з запертьом одтинка воєвідской дорогы од крижівкы Ропиця/Бортне аж до крижівкы Ґладышів/Крива в днях 25.-26. червця/юнія (од 6.00 год. до 20.00 год.). Орґанізуваны будут объізды – через Устя Ґорлицкє і Ропу до Ґорлиц і Нового Санча.

mapka_tray1

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі