Голосник

Родный дім Добряньского може быти збуряный

Родный дім Адолфа Добряньского, народного будителя Русинів і першого депутата в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско, в котрім войовав за права Русинів і Словаків, може быти збуряный. Дім є старов фаров, котра є маєтком Ґрекокатолицькой церькви на Словакії.

Адолф Добряньскый ся народив в селі Рудлов, днесь в окресі Вранів над Топльов. Його няньо і дідо были ґрекокатолицькыма священиками. Як раз зато і Адолф Добряньскый народив ся на фарі. Перед даякым часом, кідьже будинок старой фары не быв про ґрекокатольцкого пароха пристойным, парафія збудовала нову фару. Од того часу родный дом Добряньского – стара фара, іщі веце упадать.

Добряньскый быв і єдным із співоснователів Матиці словеньской. Тота словацька орґанізація на фарі одкрыла і памятну табліцю Добряньскому і його народжіню в тім домі. На жаль, до списку памяток є записана лем спомянута табліця, но в списку не находить ся дім – будинок старой фары. Кібы до списку быв записаный і будинок старой фары, Ґрекокатолицька церьков бы не могла будинок буряти.

Як інформовав Округлый стіл Русинів Словеньска Інж. Петер Добраньскый, Ґрекокатолицька парафія в Рудлові моментално орґанізує анкету односно старой фары. В акнкеті ся містный парох Петер Ольшавксый своїх вірників звідать на їх погляд на будову старой фары.

Першым вопросом є, ці ся має будинок старой фары збуряти. Кідь гей, віруючі мають одповідати, же чом. Другым вопросом є, ці ся мать стара фара оправити. Покля суть віруючі того погляду, же фара ся має оправити, мають одповісти як порішыти фінанції на тоту оправу і на якы цілі бы потім мала будова служыти.

Є можливе, же покля ся ку темі не озвуть русиньскы орґанізації зъєдинены в Округлім столі Русинів Словеньска, припадно і далшы русиньскы орґанізації, Русины прийдуть о вызначну памятку повязану із єдным із найвекшых русиньскых діятелів 19-го столітя. Із Округлого стола уж скоріше было загнане писмо на парафію в Рудлові, кідьже членове платформы мали інформації, же грозить алтернатіва буряня старой фары. На писмо не пришла одповідь. ОСРС вже скоріше діскутовав о тім, же в просторах старой фары бы могла быти зряджена памятна хыжа Адолфа Добряньского.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі