Голосник

Руска Бурса

Руска Бурса то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы Руской Бурсы діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

5_bursa_2010

Просторы діяня Стоваришыня Руска Бурса, якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм+ та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 8.00-16.00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні.
Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 9. марця 2019 рока:
Ведучий: Богдан Ґамбаль,
Заступця ведучого: Наталія Малецка-Новак,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Даміан Трохановскій,
Член заряду: Павел Малецкій.
Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 9. марця 2018 рока: Мирослав Пелехач, Варвара Дуць, Моніка Тылявска.
Funkcjonowanie ośrodka kultury Ruska Bursa w Gorlicach w 2019 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie “Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
W 2018 roku dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy następujące projekty:
1. Wydanie w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy – „Bajki świata – część 2” – po łemkowsku (umowa nr 639/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Digitalizacja Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos – etap 2 (umowa nr 542/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Ruska Bursa – prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki (umowa nr 401/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej “Ruska Bursa” (umowa nr 403/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. Łemkowskie radio LEM.fm (umowa nr 399/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy „Rocznika Ruskiej Bursy 2018” (umowa nr 623/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. Prowadzenie młodzieżowego zespołu muzycznego „Teroczka” (umowa nr 402/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Ведучы Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
7. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – актуально)