Ruska Bursa

british-flagStowarzyszenie „Ruska Bursa” to najstarsza łemkowska organizacja społeczna, która została założona w 1908 roku w Gorlicach. Po przerwie w swojej działalności, związanej z historycznymi wydarzeniami, w 1991 roku Stowarzyszenie reaktywowało się i od tego czasu działa intensywnie na wielu płaszczyznach związanych z łemkowską tożsamością. Główna siedziba Stowarzyszenia nadal mieści się w Gorlicach, w historycznym już budynku, ale jego członkowie i współpracownicy „Ruskiej Bursy” działają na obszarze całej Łemkowyny oraz w różnych miastach Polski, np. w Krakowie, Warszawie, Legnicy, jak też poza granicami państwa polskiego – wszędzie tam, gdzie żyją Rusini – na Preszowskiej Rusi, na Ukrainie, USA i innych.

5_bursa_2010

Obszary aktywności Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, jakiej celem jest podtrzymywanie łemkowskiej tożsamości:

– działalność oświatowa (organizacja naukowych odczytów, prelekcji, kursów językowych czy też edukacyjnego taboru dla dzieci w Łemkowskiej Edukacyjnej Zagrodzie w Gładyszowie),

– działalność  kulturowa (organizacja koncertów, wystaw, warsztatów łemkowskich tradycji, zwyczajów, rzemiosł itp.),

– działalność  wychowawcza (organizacja początku i zakończenia roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, organizacja wyjazdów do teatrów, muzeów, skansenów itp.),

– działalność wydawnicza (wydawanie naukowego czasopisma „Rocznik Ruskiej Bursy” (jedynego łemkowskiego naukowego czasopisma), zapoczątkowanie wydawniczej serii „Biblioteka Łemkowskiej Klasyki” – drukowanie utworów Piotra Polańskiego, Władymira Chylaka i innych w ramach tej serii, wydawanie płyt z łemkowską muzyką),

– prowadzenie biblioteki, archiwum oraz Izby Pamięci Iwana Rusenki,

– założenie i prowadzenie pierwszego łemkowskiego radia LEM.fm, nadającego 24/h i informacyjnego portalu www.lem.fm jak również Panrusińskiego Tygodnika LEM.fm+,

– założenie i prowadzenie dziecięco-młodzieżowego muzycznego zespołu Teroczka i teatralnego Terka.


Biblioteka Ruskiej Bursy otworzona jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00. Możliwe jest również indywidualne umówienie się w innym terminie.
Piszcie na adres: natalia@lem.fm

 Funkcjonowanie Ośrodka Kultury Ruska Bursa w Gorlicach w 2017 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie Ruska Bursa
ul. Sienkiewicza 28 38-300 Gorlice

Skład Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach, wybranego na Ogólnym Zebraniu w Gorlicach 18. Marca 2017 roku:

Przewodniczący: Paweł Małecki

Zastępca przewodniczącego: Damian Trochanowski

Sekretarz: Natalia Małecka-Nowak

Skarbnik: Bogdan Gambal

Członek zarządu: Andrzej Trochanowski

Członek zarządu: Seweryn Kosowski

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach wybrany na Ogólnym Zebraniu w Gorlicach 18. Marca 2017 roku: Mirosław Pełechacz, barbara Duć, Monika Tylawska.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach od czasu jego reaktywacji 1. czerwca 1991 roku:

1. Olga Kania (1.06.1991 – 14.12.1991)

2. Paweł Stefaniak (14.12.1991-25.09.1993)

3. Bogdan Gambal (25.09.1993-30.04.1995)

4. Jan Kwoka (30.04.1995-25.08.2001)

5. Bogdan Gambal (25.08.2001-07.03.2015)


Invalid Displayed Gallery

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright by лем.fm. 2017. Вшыткы права застережены.