Голосник

Шамбрінці – «Мы пастыре приходиме» – понедільок, 14.00 год.

0

Приходиме ґу Вам з колядами, звыками і вінчуванями поміщеныма на платни «Мы пастыре приходиме». Співаме іх автентичні, без артистичных аранжаций, так як сме ся навчыли од нашых предків. Мы потомкы славных Русинів, котры столітями жыли на пілнічных схылах Левочскых Верхів, трудили ся пастырством і жывили ся тым, што самы выгодували. Так як пастырі, котры пришли до Вифлеєму до новонародженого дітяте.

Окрем красной природы, серед котрой нашы предкы рішыли оселити ся на все, охабили нам і нематерияльну дідовизну, в тым співы на вельо голосів. Были они єдныма з найважнійшых части традицийной рідной культуры, а іх розвиток был конечні повязаний з перетырваньом віры, реліґійных обрядів і літурґічных співів. Віриме, што наш спів потішыт вшыткых любителів духовных пісен, русиньского фольклору а особливо нашых родаків і іх потомків розсіяных по світі.

Шамбрінці

Шамбрінці

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар