Голосник

Штуденты з Руського Керестура підуть до Гуменного

0
На Ґімназії армадного ґенерала Людвіка Свободы в Гуменнім привітали в пятніцю 23-го новембра 2018-го року преставителів із Руського Керестура, Сомбора, Апатіна і Сримской Митровіці, котры находять ся в сербскій Войводині.

Як інформовав словацькый денник Korzár, тамтешня ґімназія, котра находить ся в Руськім Керестурі і є єдина русиньска ґімназія у світі, і Готелова академія мають інтерес о штудійны перебываня штудентів, котры бы ся меджі собов черяли. Перша така черянка, штудентів зо Словакії до Сербії і штудентів зо Сербії на Словакію, бы ся могла зреалізовати вже в юні 2019-го року.

Особны контакты

Ґімназію і Готелову академію в Гуменнім собі партнеры із Сербії выбрали на основі особных контактів, повів директор гуменьской ґімназії Іван Пайташ. Підкреслив, же школы, котры хотять співпрацовати, суть перспектівны і будуть існовати і при сучаснім демоґрафічнім розвитку.

Михал Бандурик із русиньской ґімназії в Руськім Керестурі є пересвідченый, же така співпраца буде обогачуюча про обидві державы. Можливости до будучности в Сербії видить головно про штудентів Готеловой академії, кедже у Войводині є за його словами окрем меджінародной біціґльовой турістікы повязаной із Дунайом і богатый купельный ці сільскый турістічный рух, і так є много робочіх принагод про абсолвентів професій, котры навчають ся на Готеловій академії і в Гуменнім.

Перше черяня штудентів, котре є реалне уж в тім школьскім році, бы мало дотуляти ся, як далше інформовав денник, приблизно 50-ох штудентів.

Фінанцованя не є проблем

Як пояснив Бандурик, проблем з фінанцованьом народностного школства у Войводині не є. „Діставаме достаток фінанчных средств і маме великы выгоды. В першій класі штуденты нич не платять, ани в школі, ани на інтернаті за уквартельованя ці страву,“ додав.

Жрідло фотоґрафії: Яна Отріова.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар