Голосник

Владимір Хыляк, „Повісти і оповіданя” (том I, ІІ або III) / Władymir Chylak, „Powieści i opowiadania” (tom I, II lub III)

Autor: Władymir Chylak

Tytuł: Повісти і оповіданя (том I, ІІ або III) / Powieści o opowiadania (tom I, II lub III)

Wstęp i redakcja: Helena Duć-Fajfer

Tłumaczenie na łemkowski:

t. I: Petro Murianka

t. II: Petro Murianka, Anna Maślana, Helena Duć, Helena Duć-Fajfer

t. III: Petro Murianka, Anna Rydzanicz

Wydawca: Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach

ISBN: 978-83-63568-09-2

Liczba stron: t. I – 599, t. ІІ – 567, t. III – 611

Oprawa: twarda

Powieściach i opowiadaniach znajduje się powieść Шыбеничний верх / Szubieniczny Wierch – jeden z najważniejszych utworów wszech czasów.

Владимір Хыляк, «Повісти і оповіданя» (до выбору том I, ІІ, III або IV)

Автор: Владимір Хыляк

Наголовок: Повісти і оповіданя (до выбору том I, II, III або IV)

Вступ і редакция: Олена Дуць-Файфер

Злемківщыли:

т. I: Петро Мурянка

т. II: Петро Мурянка, Анна Масляна, Олена Дуць, Олена Дуць-Файфер

т. III: Петро Мурянка, Анна Рыдзанич

т. ІV: Петро Мурянка, Анна Рыдзанич, Анна Масляна, Марта Ватраль

Выдавця: Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях

ІСБН: 978-83-63568-09-2

Чысло сторін: т. I – 599, т. ІІ – 567, т. III – 611, т. IV – 455

Оправа: тверда

В книжці Повісти і оповіданя (том I) найдете повіст Шыбеничний верх – єдну з найважнійшых повісти вшыткых часів.

Владимір Хыляк занял перше місце в істориі галицко-руской літературы. Як артиста передставил він ріжны страны жытя галицко-руской суспільности. Одночасно з найкрасшыма єй прикметами, вказал єй недостаткы. […] Владимір Хыляк як перший в Галичыні усунул з повісти і оповідань фалшывий ідеалізм і фалшывий сентименталізм. (1)

(1) О. А. Мончаловскій, Владиміръ Игнатьевичъ Хилякъ (Іеронимъ Анонимъ), в: Послѣднія произведенія В. И. Хиляка, І: Женитъва по разсѣянности, ІІ: Послѣдняя повѣстъ. Съ критико-біографіческимъ очеркомъ о В. И. Хиляк, составленымъ О. А. Мончаловскымъ и съ портретомъ В. И. Хиляка, Львовъ 1894, с. 5-19.