Сконфіскували

0

Наша підредакция «сконфіскувала» два афішы, котры як раз односят ся до того, што днес діє ся в єдным красным селечку Берест, на західніх крайчкыках Лемковины. Днес там гейбы в плянах было «святкуваня» як же шумного ювілею 70. річниці заселіня (!) Бересту. Но, може то і добра нагода. Того не знаме. Але обернийме ся за лоґіком. Наука тота каже дедукувати, же што хтоси штоси святкує, значыт є ґу тому веселий причынок. Зас тота сама лоґіка дає можніст дійти до внеску, што заселити мож штоси, што або іщы 70. років тому было порожнє і была (быти може) там – на Лемковині – пустыня! Або когоси треба было перше усунути, так жебы дахто другій міг ся там всунути.

На тым скінчме. Орґанізаторы берестяньской подіі ся «самы» зрефлектували (віриме щыро в тото) і змінили нон афіш. Як закомунікували, было то нефортунне окрисліня той подіі, зато міняют, бо не хотят свар і сварок, а попри тым мают пошану для істориі. То добрі. Хоц тілько.

Лем же дальше нашу підредакцию мерзит, што якысе деревце (або не такє якысе) ґатунку дуб, буде посвячене свяченом водом і од той днешньой радістной свяченой воды буде тото же деревце ся звало «Лемко». Певно і сам Лемко міг го садити, понеже як видно долов на афішы, то не так мале дервце. Але ци досправды дуб «Поляк» тіж бы ся принял..? Принял і ріс од днешнього дня дале? Може і… важне, што дуб «Лемко» буде і буде весело. Як все.

А може Лемкы то уж досправды така еґзотика? То уж ліпше пальму сой зекспортувати з теплых краін.

здравиме – фафриндя і сконфіскуване

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскый

Народжений на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright by лем.fm. 2018. Вшыткы права застережены.