Голосник

Скорше получыня Лемковины з Пряшівском Русю

0
На інвестицию ждали не лем жытелі, а головні туристы і підприємці. Завдякы ґрунтовній модернізациі дорогы Ґорлиці – Бардиів – Пряшів мож скорше переміщати ся медже польском автострадом А4 а словацком Д1. 14. червця/юнія 2018 р. прошло торжественне закінчыня ремонту дорогы но 977.

Кошт цілой інвестициі, котру вели спільні Малопольскє Воєвідство і Пряшівскій Край, то більше як 30 млн зл. Выремонтувано більше як 20 км дорогы – з чого близко 12 по польскій страні і близко 8 км по словацкій. Торжественне підсумуваня проєкту прошло 14. червця/юнія в Ждыни. Присутны были на ним м.ін. Яцек Крупа, Лешек Зеґзда з заряду малопольского воєвідства і Юзеф Люкач, віцеведучий Пряшівского Краю. Выремонтуваний одтинок дорогы но 977 од Ґорлиц через Бардиів до Пряшова буде мож переіхати іщы выгіднійше. Маршалок Яцек Крупа поінформувал, же є то примір єдного з вельох проєктів, котры тоты дві єдиниці самоурядів з Польщы і Словациі спільні реалізуют. Більшіст тыкат дороговых інвестиций, через што збільшыт ся транспортова доступніст полудня Малопольщы і пілночы Словациі.

Урядникы надіют ся, же окрем поправы локальной господаркы збільшыт ся туристичний рух обох держав. Серед спільных проєктів єст м.ін. докінчыня роверовой трасы EuroVelo 11 по словацкій страні.

Ґрунтовна модернізация спомненого одтинка фінансувана была в 85 процентах з середків Евросоюзу в рамках проґраму Interreg V-A Польща-Словация.

Фот. Маршалківскій Уряд Малопольского Воєвідства

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментар