Голосник

Слава во вышнихъ Богу и на земли миръ

0

Наша надредакция хоче вшыткых чытальників поздоровити на памятку Торжества, коли то вчас Священной Ночы родил ся Ісус. З ангелами заспівайме вшыткы «Слава во вышнихъ Богу и на земли миръ» і забудме на вшытко земне горе, страпліня, на голод і холод, і на обіды врагів нашых. Днес поклонме ся Царьови Славы.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар