Голосник

Словацька влада занимала ся меншыновыма языками. Приготовлюють ся двоязычны означіня на желізніці

0

Влада Словацькой републікы на своїм засіданю 11-го януара 2017-го року схвалила Інформацію о стані хоснованя языків народностных меншын на теріторії Словацькой републікы за період років 2015 і 2016. Уповномоченый про народностны меншыны і етнічны ґрупы ся день по тім стрітнув із міністром транспорту, жебы рішыти двоязычны означіня на желізніці.

Передкладана інфромація, котру приготовив Уряд влады Словацькой републікы із Урядом уповномоченого Словацькой републікы про народностны меншыны і етнічны ґрупы, мапує період років  2015 і 2016 і сумарізує внутродержавны леґіслатівны рамкы хоснованя языків народностных меншын на Словакії, процес і резултаты імплементації міджінародных рамків охороны меншыновых языків на Словакії, як і актуалный вывой в области інштітуціалного забеспечіня хоснованя языків народностных меншын в Словацькій републіці і повніня обовязків і функціонованя прав выпливаючіх зо закона о вжываню языків народностных меншын.

Тота інформація в порівнаню із попередніма обсягує комплекснішы даны і є детайлніша. Документ робив ся на основі анкеты. Цілково было ословленых 763 респондентів (683 сел і міст, 6 самосправных країв, 85 орґанів державной справы, 28 директоріатів Поліцайного збору і 6 окресных директоріатів Пожарницького збору). Одповідало 714 із ословленых респондентів, значіть 94 процент.

Резултаты аналізы даных, котры были здобыты із анкеты вєдно із компараційов із резултатами із попередніх двох інформацій вказали в тій области вецеро лімітів і резерв.  І кідь на дакотрых місцях в рамках хоснованя языків народнаностных меншын пришли позітівны зміны, языковы права народностных меншын ся в дакілько припадах не дотримовали, в дакотрых областях ся не хосновали достаточно. Ласло Буковскі, уповномоченый про народностны меншыны і етнічны ґрупы в повязаню з тым выразив пересвідчіня, же інформація передставлює, выходячі із Проґрамового выголошіня влады на рокы 2016 – 2020 і владов Словакії приятого акчного плану, добру основу про цілены актівности на вылучіня індентіфікованых недостатків, і тым зліпшіня условій вжываня языків меншын в практіці.

Влада у своїм узнесіню дала ведучому Уряду влады Словацькой републікы і уповномоченому про народностны меншыны выпрацовати методічны прямованя ку закону о вжываню языків народностных меншын, і так само зрядити міджірезортну робочу ґрупу, жебы выпрацовати аналізу обще обовязковых правных предписів в области языковых прав членів народностных меншын. Влада хоче школити в тій области і робітників державной справы, самосправы і самосправами зрядженых правницькых особ.

День по тім, 12-го януара, міністер транспорту і будованя Словацькой републікы Арпад Ершек прияв уповномоченого про народностны меншыны Ласка Боковсокого на робочій стрічі. Цільом было проїднаня вопросів, котры суть повязаны із двоязычным означіньом назв желізнічных штацій і заставок в селах і містах, котры мають над 20 процент людей, котры ся голосять ку нароснотсній меншыні. Потреба двоязычного означіня на желізніці выпливать із Проґрамового выголошіня влады на рокы 2016 – 2020, в котрім ся пише, же влада Словацькой републікы ґарантує згармонізованя закона о штреках зо законом о вжываню языків народностных меншын.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар