Голосник

«Слово» – 11-та неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0
Апостол Петро ся звідовав Господа: Кілько раз мам одпустити свойому братови, кедь ся проти мене провинить? Ці до сім раз. Ісус на тото одповів: Не кажу ті до сім але сімдесять сім раз. А жебы глубше нелем Петрови, але і нам пояснити тот вопрос, говорить образный приклад о двох розділных довжниках.

Ку царьови привели єдного із рабів з барз великым довгом: десять тісяч талантів. Тяжко собі представити таку суму на нашы пінязі. А кедьже не мав як заплатити, царь наказав нелем його, але і жену і діти продати і так вернути довг. Но тот раб впав перед царя, кланяв ся і просив: Будь великодушный, я ті верну. А царь го посановав, одпустив му довг. Яка велика радость наповнила душу того раба, при тых освободжуючіх словах. Одпущам ті цілый довг. Но іщі не утихли в його сердці думкы радости і покоя, кедь збачів єдного раба, із котрым вєдно служыли царьови. І здогадав ся, тадь він мі довгує сто дінарів. Дусить і пожадує вернути довг. І тот його просить тыма самыма словами, із котрым він просив царя. Але він не хоче нелем одпустити довг, але ани дати одклад. Такой выконавать над ним суд, заперать го до вязніці. Но втогды собі го царь закликав, і назвав го лукавым, підлым, немилосердным. Розгнівав ся і дав го до вязніці, покы не верне йому цілый довг. І Ісус наконець додав: Так зробить мій небесный Отець із вами, кедь од вашого сердця не будете одпущати свойому братови.

Тот образный приклад і нам говорить, як велика є любов Бога ку нам. Бог не смотрить на великость нашого довгу, нашых гріхів, но кедь мы просиме, такой нам одпущать. Але хоче, жебы і мы сьме одпущали свойому братови, котрым є каждый чоловік, тых маленькых сто дінарів, то є тоты малы кривды, ображіня, непорозумліня, котры творять тот довг ку нам. Бо хоць із нашого погляду бы ся нам виділо, же нас скривдили, образили, уближыли нам барз силно, в порівнаню із нашым довгом, нашыма гріхами ку Богу є то ничотным, маленькым.

І так все памятайме на то, кедь просиме Бога о одпущіня, жебы не мати в сердці неодпущіня ку нашым братам. Жебы і о нас не платили тоты страшны слова: Так зробить мій небесный Отець із вами… Слава Ісусу Хрістру!

В неділю, 12. авґуста 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 12. авґуста о 15.00 о 20.00 год. і 13. авґуста о 2.00, год. за русиньскым часом.

Фото: Мікропожычка (автор: Gregory Maxwell). Жрідло: Wikimedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар