Голосник

«Слово» – 26-тя неділя по Сошетствії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0

Днешнє євангеліє нам росповідать образный приклад о чоловікови, котрый быв богатый і котрому поле много зародило. І він собі говорить: Што робити? Де тото вшытко зложыти. А дає собі одповідь: Збурям свої сыпанці і выставлю векшы і там тото вшытко зложу. А повім своїй душі: душо маєш маєтку на много років, їдж, пий, весель ся.

Але приходить нечекана одповідь од Бога: Іщі той ночі зажадають од тебе твою душу і што єсь набыв, кому остане? А Ісус закінчує словами: Так буде із каждым хто богатне перед собов, но перед Богом не є богатый. Тот богатый чоловік забыв, же не своїм мозоліньом набыв тото вшытко, але із Божого благословіня і Його бесконечной доброты. Він приписує тото вшытко собі. Сам хоче тым вшыткым роспоряджовати а іщі собі обіцять і довгый жывот у веселости, щастю, забавлянях. Но Бог го называть: нерозумный. Тот чоловік не думать на іншых, не хоче ся ділити. Думать лем на земне, його душа є зроснута з тілом, стала ся земнов, не думать на вічность. Не думать на то, же є смертный як і іншы люде. І так одходить із того світа бідаком. Бо не є богатый перед Богом. Нич із того не може взяти зо собов на другу сторону до вічности. А тото, што бы і міг взяти, того не мать, бо тото набывати не подумав.

Тот образный приклад най буде про нас напомянутьом. Сьме ту лем до часу. Каждый день є великым Божым даром. Є спасительным часом, в котрім можеме зберати правдиве богатство, котре мать ціну перед Богом. То є любов, добре діло, поміч нашым ближнім, потребуючім. Ісус на страшнім суді нам тото припише як велику девізу, як то, што было зроблено Йому. Але тыж памятайме і на то, же каждый день може быти тым посліднім. І мы можеме чути: Подь уж є час. Святы ся приготовляли каждый день на тот момент. Кончіна жывота не была про них несподіванков. Думали на тот день і зберали собі, богатли перед Богом в любви ку Богу і ближньому, в добрых ділах. Посмотьме на того богача, якый жалостный быв конець його жывота, і выхоснуйме якнайліпше каждый день, жебы кончіна нашого жывота не была йому подобна. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 3. децембра 2017 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 3. децембра о 15.00, 20.00 год. і 4. децембра o 2.00 год. за русиньскым часом.

Фото: Тестамент Алфреда Нобла. Жрідло: Wikipedia.

Шеруй.

О авторі

Коментар