Голосник

«Слово» – 3-тя неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0
Днешнє євангеліє зачінать словом о світлі. Світилом про тіло є око. Кідь має чоловік здраве око, втогды знать, де мать нога іти, де рука простягнути ся. Но кідь чоловік добрі не видить, ціле тіло находить ся в темноті. Ани нога, ани рука не знать. Но Ісус ту говрить о світлі внутрішнім.

Кідь мать чоловік здраве внутрішнє око свойой душі, втогды знать роспознати, што мать про нього ціну із погляду вічности. Зато Ісус далше приводить приклады: не старайте, ся што будете їсти, ці пити, ці до чого ся облечете. Не дайте ся занурити тыма старостями о то, што є якбы найпотрібніше, жебы нам не уникло то, што є справды найпотрібніше. І дале продовжує: Посмотьте на небесны птахы, як они ся не старають, а Отець ваш їх жывить. Або облечіня, котре Ісус прирівнавать ку польовій лелії, котра красно заквітнута, но завтра єй шмарять до огня. А іде іщі далше і говорить: Посмотьте на славу царя Соломона, котрый при тім вшыткім ся не міг порівнати ани єднов із них.

Кідь ся дасть чоловік овладнути лем тым земным, його ум ся затемнить. Такый чоловік не думать на вічность, же раз мусить зохабити тот світ, же ту не є вічно. Не думать на свою душу. На свої діла, думкы, на покаяня, на суд. Ісус тоты слова адресує і нам. Майме прото здорове око нашой душі. Не дайме ся овладнути рабством тому земному. Жебы ани старость о їдло і напиткы ці облечіня нас не одвело од того найціннішого, од Бога. Бо ту Ісус не говорить: нич не робте, але не старайте ся. Глядайме на переред Царьство Боже і його правду і вышытко тото подля приобіцяня Господа нам буде додане. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 17. юна 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 17. юна о 15.00 о 20.00 год. і 18. юна о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Св. Франціск Жрідло: Wikipedia.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар