Голосник

«Слово» – 35-та неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0
За Ісусом приходить єден чоловік з вопросом: Учітелю добый, што робити, жебы набыти вічный жывот.

Ісус як Бог знав, же він не пришов із чістым наміріньом. Же за його вопросом є скрыте покушіня Ісуса. Но видів і іскерку добра, а давать йому одповідь: дотримуй заповіді. А коли тот арґументує, тото робить од маленька, втогды Ісус одкрывать тот проблем, котрый йому сперать набыти вічний жывот: Ідь, продай, што маш, роздай бідным, потім прийдь і мене наслідуй. Тот чоловік, як чув тоты слова, засмутив про свій великый маєток. Одиходить смутный, не прияв тот лік, котрый пришов просити од Ісуса.

Днешню неділю сі припоминаме преподобномучеників убитых в Сінаї і Раїт Сарацинами. Кедь ся тоы монахы дізнали о небеспеченстві, котре їм грозить, же ідуть на них Сарацины і грозить їм насилна смерть, они ся зарадовали. А з радостьов оддавали свої жывоты. Якый розділ! Тот чоловік одышов смутный, а тоты ся радують, коли приходять не о маєток, бо ниякого не мали, але коли ся їм пришло оддати і властны жывоты. Причіна была в привязаности того чоловіка ку богатству. Оно якбы пановало над ним. А они были од того слободны.

Учме ся і мы мати слободне одношіня ку тому земному. Знаючі, же раз мусиме вшытко зохабити. Жебы сьме і мы могли із таков радостьов одходити коли зазвучіть над нами голос: Уж є час, зохабте вшытко, подьте до мого царьства. З радостьов, з яков зохабляли тот світ преподобномученикы, котрых днешній днеь прославяме. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю,  27. януара 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 27. януара 15.00 о 20.00 год. і 28. януара о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар