Голосник

«Слово» – Четверта неділя по Воскресенію – неділя, 9.00 год

0
Четверта неділа по Пасці нам говорить о выздравліню невладного чоловіка. Ісус Хрістос приходить до Єрусалима на праздник. Там, недалеко храму находила ся вівча купальня, котра ся звала Віфтезда.

Мала пять дворців. Была місцьом, де заганяли вівці, призначены на жертвы в храмі, жебы їх омыти. Но было там і много хворых, хромых, сухорлявых і далшых терплячіх, котры там чекали на єден барз важный момент. На часы там сходив ангел і сколотив воду. Першый, хто зышов по сколочіню до воды, быв выздравлениый. Ісус, коли пришов на тото місце терпліня і безнадії, увидів там чоловіка, хворого тридцять вісем років і його ся звідує: Хочеш выздравити? Тот чоловік не гнівать ся на такый вопрос, але в покорі одповідать: Гей, Господи, но не мам чоловіка, котрый бы ня зніс до воды, кедь ся сколотить вода. А Ісус на то: Возьмий свою постіль а ідь. Ісус не вымагать віры. Тот чоловік уж указав велику віру, кедь так довго перебывав, ай кедь не была велика надія на выздравліня. А на слова Ісуса такой послухав. А не быв збаламученый. Такой быв выздравленый. Но была субота. Жыде го сперають, же не сміє носити постіль. Но він ся одкликує, но того, котрый му даровав здравя. Він не знав, хто то є. Ісус ся скрыв од народа. Но находить того чоловіка в храмі. Говорить йому: Дістав єсь здравя, не гріш веце, жебы ся з тобов не стало дашто гірше. Тот чоловік сі спомянув на тоты рокы, котры пережыв у вівчій купальні. Што іщі гіршого могло го чекати?

Тов подійов євангелія Ісус і нам говорить. Своїм воскресіньом і нам даровав воскресіня. Даровав нам новый жывот. Жывот в свободі од рабства гріха і діявола. Но і нас напоминать, жебы сьме памятали, же нам было дароване здравя, прото не грішыти, жебы ся не стало дашто гірше. А што є тото гірше? Вічне проклятя, вічна смерть, вічне одлучіня од Бога. Майме все перед очами тоты слова, а старайме ся жыти новым жывотом, жывотом Воскресенія. Хрістос воскрес!

В неділю,  19. мая 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 19. мая 20.00. і 20. мая о 2.00, год. за русиньскым часом.

Шеруй.

О авторі

Коментар