Голосник

«Слово» – Девята неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

По великім чудеснім ділі розмножіня хлібів на пустыні Ісус попогнав своїх учеників, жебы насіли до лодькы і самы го спередили на другый берег. Ісус сам одходить на гору помолтити ся. Над раном іде ку своїм ученикам по водах моря як по сухій землі.

Ученикы видячі, же хтось іде по морю, барз ся острашыли, думали собі, же то якась фантасма, даякый злый дух, котрый хоче помстити ся їм і они можуть загынути. Ісуса не є, суть зохаблены самы на себе. Но Ісус видів до їх душ, видів, што там одбывать ся. Такой озвав ся ку ним: Не бійте ся, то єм я. Но Петро повів: Господи, кедь то ты, накаж, жебы я пришов ку тобі по воді. А далше чудо: Петро вступив на воду як на суху землю, підтримованый Хрістовов силов, крачать по воді. Но видячі силный вітор запохыбовав, твердость його віры помякла, а в тім моменті зачав ся топити. Но тогды закричав: Господи, сохрань мене. А Ісус, котрый быв близко, такой простягнув руку, вытяг го до лодькы і сам вошов до ньой. А вітор такой перестав. Тото слово і нам указує велику правду. Наперед то, же Ісус мать владу над вшыткым сотворіньом, вшытко його послухать. Як перед тым розмножыв хлібы, так потім ішов по воді, а іщі і Петрови дав тоту силу. Потім утишыв вітор. Указує славу свойого божества. Так само, же познав думкы апостолів. А указує нам, же Він мать вшытко у своїх руках. Жебы ся не бояти ниякой сітуації. Ісус повів Петрови: Чом єс заколысав у вірі. Дословно: Чом єсь быв розділеной мысли? Быв голос вітра, волн, котрый говорив ку Петрови і быв голос Хріста, котрый говорив: Небій ся, подь. І його слово перешло до діла. Волны моря ствердли на суху землю. Но як Петро веце увірив голосу вітра і моря, стратив твердоту віры, і твердота моря під поволила і він ся топить. То указує і в нашім жывоті, кедь тратиме Бога з догляду нашой мысли, кедь зіставаме самы з нашыма проблемами, слабослтями, тяжкостями ці гріхами, втогды підломить ся твердость віры, перестанеме чути голос Хріста, чуєме іншый голос. Но І тогды маме реаґовати, як Петро: Господи, сохрань мене. А Ісус, котрый є близко нас, такой простягне свою невидиму руку і піднимать нас. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 18 авґуста 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 18 авґуста о 15.00 і 19 авґуста о 2.00 год. за русиньскым часом.

 Фото: Лоренцо Венеціано: Ісус ратує Петра перед утопліньом, wikimedia

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі